Realizace modrých zón

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Dobrý den,
žádám informaci k následujícím otázkám:

Jak to je u platících, kteří zaplatili a v dané MČ a došlo k posunu termínu zón, kupříkladu v Malešicích. Bude jim o to prodloužena zaplacená doba? Nebo vrácena poměrná částka?

Co úpravy zón? Minimálně v Malešicích, kupříkladu v Rektorské ulici došlo k úpravám, vzhledem k chybnému zaměřování, instalaci značek atp. Jak tomu je, jaké jsou ohlasy, kolik případů evidujete?

Zaznamenáváte stížnosti na nemožnost se dovolat na telefonní linky, přihlášení do systému atp.? Pokud ano, lze uvést statistiku, počty a návrhy řešení?

Co úřednický aparát na modré zóny a pokuty? Tuším, že je nyní 24 úředníků. Kolik z nich bude i nadále spravovat zóny, kolik z nich má smlouvu na dobu určitou a kolik úředníků tedy zůstane po zaběhnutí systému do plného režimu?

Lze uvést, kolik peněz do kasy MČ P10 přineslo zavedení zón? Kolik z pokut? A jaký byl náklad, respektive zisk po odečtení mzdových nákladů?

Jakou poměrovou část ze zón desítka má? Jde o jednu třetinu?

Kolik občanů se přihlásilo k placení zón, kolik z toho podnikatelů, důchodců a běžných občanů? Odpovídá to předpokladům, výpočtům, či odhadům před zavedením zón? Byla dělána studie s ohledem na reálný počet automobilů?

Byla udělena nějaká výjimka? Pokud ano, kolik a za jakých důvodů?

MČ též platí zóny na služební vozy?

Jakým nyní autoparkem disponuje paní starostka, myslím tím služební vůz? Jde o bílý Superb třetí generace? I zde je placeno, nebo je zde nějaká výjimka?

S přátelským pozdravem,

Michal Voska

E-PODATELNA, Městská část Praha 10

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Realizace modrých zón“ bylo doručeno 17.12.2020 13:45:00 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P10-221270/2020.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

3 přílohy

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

1 příloha

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz