Ralsko, Zápis z Kontrolního výboru ze dne 7.8.2017

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Město Ralsko

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,
žádám Vás o zaslání výhradně elektronickou cestou kopii tohoto dokumentu:

Zápis z jednání Kontrolního výboru ze dne 7.8.2017 včetně všech jeho případných příloh a prezenční listiny, který byl projednán na veřejné schůzi 5. zasedání Zastupitelstva města Ralsko v roce 2017, konaného dne 23.8.2017 od 17:00 hod. v zasedací síni Místního centra v Kuřívodech.

Odpověď žádám zaslat výhradně v elektronické podobě.
S přátelským pozdravem,
Vít Veselý

Martina Dokoupilová, Město Ralsko

2 přílohy

Dobrý den,

na základě Vaší žádosti o informaci ze dne 30. 8. 2017 č. j.
MURA/2116/2017 Vám zasíláme odpověď, která je přílohou tohoto emailu.

 

S pozdravem,

 

Ing. Martina Dokoupilová

Odbor kancelář tajemníka

vedoucí odd. rozvoje, MH a ŽP

Městský úřad Ralsko, Kuřívody 701, 471 22  Ralsko

tel. : +420 487  898 142, 

mobil : +420 777 646 296

e-mail:  [1][emailová adresa]

 

 

[2]znak

 

,, Tímto emailem odesílající neslibuje uzavřít ani neuzavírá za město
Ralsko žádnou smlouvu. Jakákoliv smlouva týkající se města Ralsko , pokud
bude uzavřena, musí mít výhradně listinnou formu“.

 

 

 

Tímto emailem odesílající neslibuje uzavřít ani neuzavírá za město Ralsko
žádnou smlouvu. Jakákoliv smlouva týkající se města Ralsko , pokud bude
uzavřena, musí mít výhradně listinnou formu.

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]

Vít Veselý zanechal/a poznámku ()

Ralsko, jednání 5. ZM Ralsko dne 23.8.2017, bod projednávání ZM 05/55/17 - Zápis z kontrolního výboru ze dne 7.8.2017 je v níže uvedeném dokumentu počínaje stranou 24 a konče stranou 27.

https://1drv.ms/b/s!AorS7Wn6YMxInE7zqEe0...

שָׁלוֹם‎‎