Ralsko, Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.za rok 2014

Vít Veselý vznesl tento dotaz dotaz na Město Ralsko

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Město Ralsko

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,
žádám o zaslání výhradně elektronickou cestou těchto informací:

1, Kopii Výroční zprávy o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2014, případně mi postačuje i jen odkaz ke stažení.

2, Datum kdy, jméno a pracovní zařazení osoby/ob/, která/é/ výše uvedenou Výroční zprávu vypracovala/y/.

3, Sdělení, od kdy a do kdy byla výše uvedená Výroční zpráva zveřejněna na kamenné úřední desce Městského úřadu Ralsko a v elektronické podobě na webových stránkách města.

Odpověď žádám zaslat výhradně v elektronické podobě.
Shalom,
Vít Veselý

Oldřich Němec, Město Ralsko

3 přílohy

Dobrý den,

 

na základě Vaší žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění, ze dne 19. 4. 2016, Vám v příloze zasíláme
výroční zprávu za rok 2014, ze které vyplývá kdy, jméno a pracovní
zařazení osoby, která výroční zprávu vypracovala, a sdělení, od kdy do kdy
byla výroční zpráva zveřejněna na úřední desce MěÚ a na webových stránkách
města, na což se dotazujete v bodech 1-3 své žádosti..

 

Mgr. Oldřich Němec

tajemník MěÚ

Městský úřad Ralsko

Kuřívody 701

471 22 Ralsko

tel.: 487 898 142

e-mail: [1][emailová adresa]

 

[2]znak

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]

Vít Veselý zanechal/a poznámku ()

Podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění viz:

Výroční zpráva

(1) Každý povinný subjekt musí vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona obsahující následující údaje:
a) počet podaných žádostí o informace,
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí,
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu,
d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů,
e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.

Je zcela evidentní, a já jsem opravdu velice hluboce přesvědčen, že je ve Městě Ralsko veliký problém dostát zákonné povinnosti. Pokud by snad nebylo v Městě Ralsko již opakovaně a prokazatelně uplatňováno jinéhož výkladu platné legislativy, než v jiných městech a obcích České republiky, tak by tento stav nebyl snad ani možný.

Josef Vomáčka zanechal/a poznámku ()

Dobrý den,
až budete jednou sedět na jedné z radnic (doufám však, že k tomu nikdy nedojde), budete mít jedinečnou možnost ovlivňovat veřejné dění nikoliv přes "106", ale jako úředník či politický činitel.
K tomu Vám dopomáhej Alláh...
Shalom. :-)