Ralsko, pravost kopií dodacích výkupních lístů k fakturám 15-002-00048, 73, 77, 84 a 86.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Město Ralsko

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,
žádám o sdělení výhradně elektronickou cestou této informace.

Zda-li níže uvedené kopie dodacích výkupních lístků, které byly vystaveny v roce 2015 Městem Ralsko a které byly nedílnou součástí faktur,
1, Dodací výkupní lístek č. 1 a dodací výkupní lístek č. 2, který je přílohou k daňovému dokladu č. 15-002-00048.
2, Dodací výkupní lístek, který je přílohou k daňovému dokladu č. 15-002-00073.
3, Dodací výkupní lístek, který je přílohou k daňovému dokladu č. 15-002-00077.
4, Dodací výkupní lístek, který je přílohou k daňovému dokladu č. 15-002-00084.
5, Dodací výkupní lístek, který je přílohou k daňovému dokladu č. 15-002-00086.

které byly zveřejněny dne 9.3.2016 na úřední desce Města Ralsko pod odkazem:
http://mestoralsko.cz/odpoved-na-zadost-...
jako odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona 106/1999 Sb.ze dne 24.2.2016 pod zn. 3538/2016/MD-OU ze dne 9.3.2016, vyřizuje Ing. jan Kocourek,
jsou skutečně totožné s originály, které vyfakturovala účetní Města Ralsko paní Alena Bečvářová.

Odpověď žádám zaslat výhradně v elektronické podobě.
Shalom
Vít Veselý

Povinný subjekt: Město Ralsko

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,
dne 15.3.2016 jsem Vás žádal o poskytnutí informace. Ačkoliv Vám byla moje zpráva úspěšně doručena a požadované informace jste měli poskytnout do 15 dnů,nestalo se tak. V zákonné lhůtě 15 dní (§ 14 odst. 5 písm. d) zákona č.106/1999 Sb.) mi informace nebyla poskytnuta. Tato lhůta pro poskytnutí informace nebyla řádně prodloužena, ani nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Proto podávám ve smyslu §16a odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. tuto stížnost. Stížnost je podána včas, při
dodržení třicetidenní lhůty k jejímu podání (počítáno od marného
uplynutí lhůty pro poskytnutí informací). Na své žádosti o zaslání výhradně elektronickou cestou informací týkajících se "Ralsko, pravost kopií dodacích výkupních lístů k fakturám 15-002-00048, 73, 77, 84 a 86." nadále trvám.

Shalom,

Vít Veselý

Vít Veselý zanechal/a poznámku ()

Účtárna, jako jeden z odborů a oddělení MěÚ Ralsko, spadá organizačně pod Odbor Kanceláře tajemníka (OKT). Organizační řád Města Ralsko - účinnost od 23. 02. 2016. Viz vlákno:
http://www.infoprovsechny.cz/request/org...
OŘ - účinný od 23. 2. 2016 ke stažení zde:
http://1drv.ms/1QwKbZi
Je zcela evidentní, a já jsem opravdu velice hluboce přesvědčen, že je ve Městě Ralsko veliký problém dostát zákonné povinnosti a odpovědět na stupidní otázku zcela jednoduše ANO či NE. Pokud by snad nebylo v Městě Ralsko již opakovaně a prokazatelně uplatňováno pro Židy jinéhož výkladu platné legislativy, než v jiných městech a obcích České republiky, tak by tento stav nebyl snad ani možný.

Miloslav Tůma, Město Ralsko

1 příloha

Dobrý den,

V příloze zasíláme vyjádření k Vaší žádosti.

 

S pozdravem,

 

Bc. Miloslav Tůma

 

Vít Veselý zanechal/a poznámku ()

Dne 8.4.2016 byla na Městský úřad Ralsko odeslána "Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů" v listinné podobě viz:

https://onedrive.live.com/redir?resid=48...

Starosta města Ralsko požádal na jednání Majetkového výboru o kontrolu hospodaření s dřevní hmotou. Na 2. ZM Ralsko dne 2.3.2016 bylo přijato usnesení Zastupitelstvo města Ralsko usnesením Z-02/16/16 pověřuje skupinu na kontrolu hospodaření s dřevní hmotou včetně vedení účetnictví a lesní hospodářské evidence ve složení: za majetkový výbor p. Vítězslav Novotný, p. Michal Šerý a p. Václav Bilický, za Kontrolní vábor p. Jaroslav Hlaváč a p. Petra Hudíková. Celá záležitost je řešena a zcela určitě dojde na prošetření i ze strany Finančního úřadu v souvislosti s odvodem DPH.

Oldřich Němec, Město Ralsko

3 přílohy

Dobrý den,

 

v příloze přikládám stížnost a odpověď na stížnost k již dříve řádně
vyřízené stížnosti.

 

S pozdravem

 

Mgr. Oldřich Němec

tajemník MěÚ

Městský úřad Ralsko

Kuřívody 701

471 22 Ralsko

tel.: 487 898 142

e-mail: [1][email address]

 

[2]znak

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]