Ralsko, návrh kupní smlouvy mezi městem Ralsko a společností C-Bau, spol.s r.o., týkající se odkoupení pozemku p.č. 130 v k.ú. Kuřívody o výměře 11 397m2 z roku 2017.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Město Ralsko

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,
žádám Vás o zaslání výhradně elektronickou cestou kopii tohoto dokumentu, případně mi postačuje i jen odkaz k jeho stažení:

Návrh kupní smlouvy mezi městem Ralsko a společností C-Bau, spol. s r. o.,který byl konzultován s právním zástupcem města Ralsko, jejímž předmětem je odkoupení pozemku p. č . 130 ostatní plocha k. ú. Kuřívody o výměře 11 397 m2 městem Ralsko od společnosti C-Bau spol. s r. o., která nebyla přijata usnesením ZM Ralsko č. Z-01mim/03/17 ze dne 10.5.2017.
Odpověď žádám zaslat výhradně v elektronické podobě.
S přátelským pozdravem,
Vít Veselý

Miloslava Staňková, Město Ralsko

1 příloha

Vážený pane,

na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ze dne 14. 7. 2017 Vám přílohou tohoto emailu zasíláme návrh Kupní smlouvy k prodeji pozemku p. č. 130 k. ú. Kuřívody, který usnesením zastupitelstva města Ralsko č. Z – 01mim/03/17 ze dne 10. 5. 2017 nebyl přijat.

S pozdravem

Ing. Miloslava Staňková
Odbor kancelář tajemníka
Referent oddělení rozvoje, MH a ŽP
Městský úřad Ralsko, Kuřívody 701, 471 24  Ralsko
tel. : +420 487 898 127, 
mobil : +420 777 646 212
e-mail:  [emailová adresa]

ukázat citované pasáže