Radniční listy

Dotaz byl úspěšný.

Tereza Kuncová

Povinný subjekt: Městská část Praha 2

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následujících informací:

1. Celkové náklady spojené s vydáváním tiskoviny "radniční listy" vynaložené Vaší městskou částí v období 1. 1. 2016 až 31. 12. 2016
2. Seznam externích dodavatelů, kteří se na výrobě radničních listů podílí

Informace prosím zašlete na emailovou adresu: [email address]

Za poskytnutí informací předem děkuji.

S pozdravem,

Tereza Kuncová

Městská část Praha 2

Dobrý den,
datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Radniční listy“ byla doručena na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy.

Odesláno: 28.03.2017 10:41:05
Doručeno: 28.03.2017 11:00:00

Na toto upozornění neodpovídejte.
e-podatelna

Městská část Praha 2
Náměstí Míru 20/600
120 39 Praha 2
tel.: +420 236 044 111
fax: +420 222 510 138
e-mail: [emailová adresa]
web: www.praha2.cz

Městská část Praha 2

1 příloha

Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Radniční listy“ bylo přijato k dalšímu zpracování.
O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Odesláno: 28.03.2017 10:41:05
Doručeno: 28.03.2017 11:00:00
Číslo jednací: MCP2/032067/2017

Na toto upozornění neodpovídejte.
e-podatelna

Městská část Praha 2
Náměstí Míru 20/600
120 39 Praha 2
tel.: +420 236 044 111
fax: +420 222 510 138
e-mail: [emailová adresa]
web: www.praha2.cz

Bartáková Jitka,

2 přílohy

Dobrý den,

v příloze zasílám odpověď na žádost o poskytnutí informací na základě
zákona č. 106/1999 Sb. ke zveřejnění.

 

Krásný den.

 

Bc. Jitka Bartáková

Odbor kancelář starostky a vnějších vztahů

[1]cid:image002.png@01CE61C1.C54EEEF0

nám. Míru 20

120 39 Praha 2

tel.: 236 044 181

mail: [2][emailová adresa

[3]www.praha2.cz

 

References

Visible links
2. mailto:[emailová adresa]
3. http://www.praha2.cz/