Rada města

Klouda vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo vnitra

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Instituce by měla/musí odpovědět poštou na tento dotaz.

Povinný subjekt: Ministerstvo vnitra

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Rada města Musí si Rada města dát všechna rozhodnutí o městě schválit zastupitelstvo

Otto Klouda rodné číslo ------personal data deleted------
S přátelským pozdravem,

Klouda

Elektronická podatelna MV ČR, Ministerstvo vnitra

1 příloha

Informace o doručení datové zprávy.
Tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni, prosím.

Ministerstvo vnitra potvrzuje, že Vaše datová zpráva
o obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Rada města,
byla doručena Ministerstvu vnitra
dne 4.9.2019 18:04:34
a byla označena identifikátorem dokumentu MVCRX04MNN9O.

Výsledek ověření:
______________________________________________________________________
Obálka - E-mail
Uznávaný elektronický podpis: NE
______________________________________________________________________

Tato zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění
náležitosti podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno,
že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li
jinými vadami, pomůže Vám Ministerstvo vnitra zjištěné nedostatky identifikovat;
v tomto případě budete vyzván k jejich odstranění, k čemuž Vám bude
poskytnuta přiměřená lhůta.

Ministerstvo vnitra

---
Tento e-mail byl zkontrolován na viry programem AVG.
http://www.avg.cz

Ministerstvo vnitra

1 příloha

PID: MVCRX04MSCPS
Spis. značka: MV-122533-2/ODK-2019
Odesilatel: M-SLA-ODK
Věc: Poskytnutí informace dle InfZ.

---
Tento e-mail byl zkontrolován na viry programem AVG.
http://www.avg.cz