Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

ptám se proč na webu města mimo nedostačující a nesrozumitelné zápisy zastupitelstva neni zápis rady města , proč neni , kdo to nedovolí, proč je porušován zákon, občané města mají mít možnost si přečíst co a jak rada dělá pro blaho města.

S přátelským pozdravem,

Klouda

Epodatelna Město Kouřim, Město Kouřim

1 příloha

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 

Č. j. KOU – 2307/2015

 

Žádost o informace podle dotaz – rada města

Vážená paní, vážený pane,

shledáváme, že zápisy zastupitelstva za zcela vyčerpávající, pokud
nesdílíte stejný názor, dovolujeme si Vám připomenout, že lze navštívit
II., patro sekretariát paní starostky na MěÚ Kouřim, kde Vám zápisy
poskytneme k nahlédnutí. Zápisy RM nejsou tajné, ale jsou neveřejné. Žádná
právní norma nám neukládá povinnost zápisy umisťovat na webových stránkách
města, přesto máte možnost nahlédnout na hlavní body zápisů RM do
Kouřimského zpravodaje (i online na webových stránkách). Zároveň Vás
prosíme, pravděpodobně jste zákonně znalejší, abyste specifikoval, který
zákon neumisťováním zápisů z RM na webových stránkách porušujeme, a tím
bychom se mohli popřípadě vyvarovat vzniklým nesrovnalostem.

 

 

 

S přátelským pozdravem.

 

 

 

Ing. Josef Klouda

tajemník MěÚ Kouřim