Povinný subjekt: Kancelář prezidenta republiky

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám vás o následující informace:
- jaký je aktuální vztah Martina Nejedlého k prezidentu republiky a Kanceláři prezidenta republiky
- zda má Martin Nejedlý nadále k dispozici kancelář/pracovní místo na Pražském hradě
- jaké činnosti vykonával Martin Nejedlý pro prezidenta republiky či Kancelář prezidenta republiky v posledních 12 měsících

S přátelským pozdravem,

Martin Lér

urad@hrad.cz, Kancelář prezidenta republiky

3 přílohy

Potvrzení doručení Vašeho podání / Reply to your proposal
Datum / Date: 2022-03-03 15:57:59.000
Předmět / Subject: Žádost o informace podle dotaz - Působení poradce prezidenta, Martina Nejedlého
Identifikátor / Identier: HRAD0C04JFCN

urad@hrad.cz, Kancelář prezidenta republiky

3 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 3.3.2022 15:57:59 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Působení poradce prezidenta, Martina Nejedlého elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 3.3.2022 15:57:59 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Kancelář prezidenta republiky 4.3.2022 10:21:27

Vaše podání ze dne /Your presentation from/: 3.3.2022 15:57:59 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Působení poradce prezidenta, Martina Nejedlého podané na adresu el. podatelny - Instituce [Kancelář prezidenta republiky vyžaduje e-mail]

Bylo přijato a zaevidováno stěmito základními údaji
/was received and filed with the following basic data/:

Identifikátor dokumentu /Document Identifier/: HRADXPPVA0HY
Datum zaevidování /Filing Date/: 4.3.2022 10:13:27
Vaše evidenční údaje: Lér Martin, Čs. Armády 601/23, 16000, [FOI #9278 e-mail] ??

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu:

S pozdravem Morávková Věra

............................