Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Zajímalo by mě kolik půdy ve vlastnictví města Kouřim koupili zaměstnanci úřadu radní a zastupitelé děkuji

S přátelským pozdravem,

Klouda

Město Kouřim - Podatelna,

 

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 

 

Čj. : KOU – 2531/2020 ze dne 05. 11. 2020

 

 

Žádost o informace podle dotaz – Půda

 

 

 

Vážená paní, vážený pane,

žádáme o upřesnění Vašeho dotazu, který byl doručen na náš úřad dne 05. 11. 2020 v 15:12 hod., a to za jaké časové období informace požadujete.

 

 

 

S přátelským pozdravem.

 

Ing Josef Klouda

tajemník MěÚ Kouřim

 

 

 

 

 

 

Povinný subjekt: Město Kouřim - Podatelna

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Zajímám se o stavební parcely v Kouřimi.
Kolik jich mame a kolik stoji å 1 m2,a kolik m2 , nebo kolik má parcela a kolik si můžu koupit

S pozdravem,

Klouda

Město Kouřim - Podatelna,

 

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 

 

Čj. : KOU – 2702/2020 ze dne 12. 11. 2020

 

 

Žádost o informace podle dotaz – Půda

 

 

 

Vážená paní, vážený pane,

stavební parcely jsou vymezeny územním plánem. Evidenci pozemků/parcel kromě jiného vede Katastrální úřad, pro nás na adrese Katastrální úřad pro Středočeský kraj , KP Kolín, Rorejcova 8, Kolín IV, 280 02 Kolín. Informace o parcele  je možno vyhledat na adrese [1]https://nahlizenidokn.cuzk.cz.

Cena prodávaných pozemků je určována poptávkou a nabídkou. Pro zjištění ceny je možno si nechat zhotovit znalecký posudek.

 

S přátelským pozdravem.

 

 

Ing Josef Klouda

tajemník MěÚ Kouřim

 

References

Visible links
1. https://nahlizenidokn.cuzk.cz/

Povinný subjekt: Město Kouřim - Podatelna

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Mě ale nezajímá Kde je máte A kdo vám to vede Je zajímá kolik jich město má k prodeji a kolik stojí

S pozdravem,

Klouda

Město Kouřim - Podatelna,

 

 

 

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 

 

Čj. : KOU – 2709/2020 ze dne 22. 11. 2020

 

 

Žádost o informace podle dotaz – Půda

 

 

 

Vážená paní, vážený pane,

Město Kouřim v současné době má vyhlášen záměr prodeje  a přípravu na
narovnání hranic v lokalitě ulice Spojovací. Jedná se o pozemky v k.ú.

Kouřim:

 

p.č. 1652/50      26 m2  cena dle znaleckého posudku 170,16Kč/m2

 

p.č. 1652/49       62m2  cena dle znaleckého posudku 170,16Kč/m2

 

p.č. 1652/28       45m2  cena dle znaleckého posudku 170,16Kč/m2

 

p.č. 1652/29       47m2  cena dle znaleckého posudku 170,16Kč/m2

 

p.č. 1652/30       49m2  cena dle znaleckého posudku 170,16Kč/m2

 

p.č.1652/37         310m2 cena dle znaleckého posudku 624,63Kč/m2

 

část p.č. 2424/2  48m2 zadán znalecký posudek

 

část p.č.2709        76m2 zadán znalecký posudek

 

 

S přátelským pozdravem.

 

 

Ing Josef Klouda

tajemník MěÚ Kouřim

 

 

Povinný subjekt: Město Kouřim - Podatelna

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Takže znova , kolik a kde má město stavební parcely a kolik stojí a metr čtvereční

S pozdravem,

Klouda

Město Kouřim - Podatelna,

 

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 

 

Čj. : KOU - 712/2021 ze dne 8. března 2021

 

Žádost o informace podle dotaz – Půda na

 

Pane,

město Kouřim nemá v současné době stavební pozemky připravené k záměru prodeje. Další informace naleznete v katastru nemovitostí. Na každý prodávaný pozemek je vyhotoven znalecký posudek.

 

 

 

S přátelským pozdravem.

 

 

 

Ing. Josef Klouda

tajemník