Půda na

Klouda vznesl tento dotaz dotaz na Město Kouřim

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Zajímalo by mě kolik půdy ve vlastnictví města Kouřim koupili zaměstnanci úřadu radní a zastupitelé děkuji

S přátelským pozdravem,

Klouda

Město Kouřim - Podatelna,

 

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 

 

Čj. : KOU – 2531/2020 ze dne 05. 11. 2020

 

 

Žádost o informace podle dotaz – Půda

 

 

 

Vážená paní, vážený pane,

žádáme o upřesnění Vašeho dotazu, který byl doručen na náš úřad dne 05. 11. 2020 v 15:12 hod., a to za jaké časové období informace požadujete.

 

 

 

S přátelským pozdravem.

 

Ing Josef Klouda

tajemník MěÚ Kouřim

 

 

 

 

 

 

Povinný subjekt: Město Kouřim - Podatelna

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Zajímám se o stavební parcely v Kouřimi.
Kolik jich mame a kolik stoji å 1 m2,a kolik m2 , nebo kolik má parcela a kolik si můžu koupit

S pozdravem,

Klouda

Město Kouřim - Podatelna,

 

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 

 

Čj. : KOU – 2702/2020 ze dne 12. 11. 2020

 

 

Žádost o informace podle dotaz – Půda

 

 

 

Vážená paní, vážený pane,

stavební parcely jsou vymezeny územním plánem. Evidenci pozemků/parcel kromě jiného vede Katastrální úřad, pro nás na adrese Katastrální úřad pro Středočeský kraj , KP Kolín, Rorejcova 8, Kolín IV, 280 02 Kolín. Informace o parcele  je možno vyhledat na adrese [1]https://nahlizenidokn.cuzk.cz.

Cena prodávaných pozemků je určována poptávkou a nabídkou. Pro zjištění ceny je možno si nechat zhotovit znalecký posudek.

 

S přátelským pozdravem.

 

 

Ing Josef Klouda

tajemník MěÚ Kouřim

 

References

Visible links
1. https://nahlizenidokn.cuzk.cz/

Povinný subjekt: Město Kouřim - Podatelna

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Mě ale nezajímá Kde je máte A kdo vám to vede Je zajímá kolik jich město má k prodeji a kolik stojí

S pozdravem,

Klouda

Město Kouřim - Podatelna,

 

 

 

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 

 

Čj. : KOU – 2709/2020 ze dne 22. 11. 2020

 

 

Žádost o informace podle dotaz – Půda

 

 

 

Vážená paní, vážený pane,

Město Kouřim v současné době má vyhlášen záměr prodeje  a přípravu na
narovnání hranic v lokalitě ulice Spojovací. Jedná se o pozemky v k.ú.

Kouřim:

 

p.č. 1652/50      26 m2  cena dle znaleckého posudku 170,16Kč/m2

 

p.č. 1652/49       62m2  cena dle znaleckého posudku 170,16Kč/m2

 

p.č. 1652/28       45m2  cena dle znaleckého posudku 170,16Kč/m2

 

p.č. 1652/29       47m2  cena dle znaleckého posudku 170,16Kč/m2

 

p.č. 1652/30       49m2  cena dle znaleckého posudku 170,16Kč/m2

 

p.č.1652/37         310m2 cena dle znaleckého posudku 624,63Kč/m2

 

část p.č. 2424/2  48m2 zadán znalecký posudek

 

část p.č.2709        76m2 zadán znalecký posudek

 

 

S přátelským pozdravem.

 

 

Ing Josef Klouda

tajemník MěÚ Kouřim

 

 

Povinný subjekt: Město Kouřim - Podatelna

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Takže znova , kolik a kde má město stavební parcely a kolik stojí a metr čtvereční

S pozdravem,

Klouda

Město Kouřim - Podatelna,

 

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 

 

Čj. : KOU - 712/2021 ze dne 8. března 2021

 

Žádost o informace podle dotaz – Půda na

 

Pane,

město Kouřim nemá v současné době stavební pozemky připravené k záměru prodeje. Další informace naleznete v katastru nemovitostí. Na každý prodávaný pozemek je vyhotoven znalecký posudek.

 

 

 

S přátelským pozdravem.

 

 

 

Ing. Josef Klouda

tajemník