Průzkumná štola Červenohorské sedlo + tunel.

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy.
Tento týden přišla na Jesenicko sněhová kalamita a opět se ukázalo, že ani rozšíření silnice I/44 Kouty nad Desnou - Červenohorské sedlo - Bělá pod Pradědem nepomohlo k lepšímu průjezdu aut. (Několik hodin kolaps dopravy se zastavením veškerého provozu i s další cestou II/369 přes Ramzovské sedlo).
Jediné smysluplné dlouhodobé řešení je Tunel Červenohorské sedlo.

Může proto ministerstvo dopravy podniknout kroky k tomu, aby se udělala průzkumná štola pro tunel I/44 Červenohorské sedlo. K realizaci je mnoho let, ale příprava je v ČR zdlouhavá.
Vytěžený materiál případně použít ke stavbě obchvatů silnice I/44.

V úvahu by stálo využít štolu a připravit i železniční tunel pod Červenohorským sedlem. Umožnit lidem z Jesenicka pracovat na Šumperku, Zábřežsku, Mohelnicku. Chce to ale výrazně kvalitnější a rychlejší spojení.

S přátelským pozdravem,

ROMAN FOLTA

Podatelna MD, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na http://www.mdcr.cz/cs/Ministerstvo_dopra....

Sumarizace:
Datum doruceni: 19.4.2017 21:23:04
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - Průzkumná štola Červenohorské sedlo + tunel.

Prejeme Vam prijemny den.

Ministerstvo dopravy
-------------------------------

THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Your electronic submission has been successfully delivered and will be dealt with according to the rules applicable to the operation of an electronic mailroom, which are available at http://www.mdcr.cz/en/Ministry+of+Transp....

Summary:
Date of delivery: 19.4.2017 21:23:04
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Průzkumná štola Červenohorské sedlo + tunel.

Wishing you a pleasant day.

The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

5 příloh

Vážený pan

Roman Folta

e-mail: [1][FOI #6729 e-mail] ??

 

 

 

Naše čj. 204/2017-072-Z106/6

 

Věc: Podání ze dne 19. 4. 2016 - odpověď

 

Vážený pane,

 

dne 19. 4. 2017 bylo doručeno na Ministerstvo dopravy Vaše podání,
označené jako žádost o informace dle zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím (dále jen „InfZ“). Toto podání bylo zaevidováno
podatelnou ministerstva téhož dne pod čp. 20002/2017-MD-CKDP.  V tomto
podání požadujete.:  

 

„Může ministerstvo dopravy podniknout kroky k tomu, aby se udělala
průzkumná štola pro tunel I/44 Červenohorské sedlo. K realizaci je mnoho
let, ale příprava je v ČR zdlouhavá. Vytěžený materiál případně použít ke
stavbě obchvatů silnice I/44.“

 

Dovolujeme si Vás nejprve upozornit na skutečnost, že  Vaše podání bylo
vyhodnoceno jako dotaz, který nespadá pod režim InfZ. Tento zákon neslouží
k tomu, aby úřady vedly polemiky o konkrétních problémech (tzv. výjimka
při sdělování  názorů  a budoucích rozhodnutí či kroků povinného
subjektu).

Nicméně vzhledem k tomu, že se k prvotním dotazům nad rámec InfZ snaží
naše ministerstvo přistupovat vstřícně, zasíláme Vám vysvětlení
vycházející z podkladů věcně příslušného odboru strategie:

 

Ministerstvo dopravy, resp. Ředitelství sinic a dálnic ČR, v současné době
neplánuje zahájení přípravy tunelu na silnici I/44 pod Červenohorským
sedlem. Na stavbu byla zpracována technicko – ekonomická studie, která
neprokázala ekonomickou efektivitu projektu a to především s ohledem na
vysoké náklady na realizaci i následný provozu ve vztahu k intenzitám
dopravy. Velkou komplikací by bylo i umístění přebytku výruby. Využití
přebytečné zeminy při realizace dalších obchvatu, jak navrhujete, není
v tomto případě reálné (nutná koordinace všech staveb již od začátku
přípravy atd.). Z těchto důvodů bylo od záměru ustoupeno a dále
pokračovala příprava a realizaci modernizace stávající silnice I/44 (úsek
I/44 Červenohorské sedlo, sever byla uvedena do provozu v roce 2008 a
stavbu I/44 Červenohorské sedlo, jih se plánuje definitivně uvést  do
provozu v 05/2017). Z výše uvedených důvodů neplánujeme ani zahájení
průzkumné štoly.

 

S pozdravem

 

Jakub Stadler
ředitel Odboru komunikace
 
[2]logo
Vyřizuje Jana Klenotová
[3][emailová adresa] | [4]+420 225 131 317
[5]nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
 

[6]cid:image002.png@01D14E20.954349B0    
[7]cid:image003.png@01D14E20.954349B0     [8]cid:image004.png@01D14E20.954349B0

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #6729 e-mail] ??
2. http://www.mdcr.cz/
3. mailto:[emailová adresa]
4. file:///tmp/tel:+420%20225%20131%20317
5. http://bit.ly/1ZpnEag
6. https://www.facebook.com/mdcr.cz/
7. https://twitter.com/min_dopravy
8. http://www.mdcr.cz/mdcr/Templates/RSSFee...