Průjezdnost komunikace v katastru MČ Zličín podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Městská část Praha - Zličín

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o informaci k průjezdnosti asfaltové komunikace v úseku mezi modelářským letištěm Sobínka v ulici Sobínská a křižovatkou s ulicí Hostivická.
Průjezdnost této komunikace je zamezena kovovou bránou u křižovatky s ulicí Hostivická.

Žádám o informace, zda
- je Městská část obeznámena s neprůjezdností této komunikace
pakliže ano,
- z jakého důvodu je zamezena průjezdnost komunikace
- kterým rozhodnutím tak bylo učiněno/povoleno.

Odpověď preferuji v elektronické formě (Word, PDF) na tuto emailovou adresu.

S přátelským pozdravem,

Jan Mohyla

Eliška Dimovová, Městská část Praha - Zličín

1 příloha

Vážený pane,

v příloze zasílám požadovanou informaci a prosím, abyste přijal mou omluvu
za pozdní dodání.

Požadavek byl zaslán na emailovu adresu úřadu, která neslouží pro
elektronická podání a při ručním přenosu do spisové služby našeho úřadu
kolegyně na podatelně chybně opsala vygenerovaný email ze služby Info pro
všechny (dále jen „Služba“). Na žádost jsem sice v termínu odpověděla, ale
ve Službě se odpověď nezobrazila. Napsala jsem tedy na helpline Služby a
vyčkávala několik dní v naději, že mi sdělí, co jsem udělala chybně.
Protože však celou dobu vedu odpověď jako nedoručenou (což je podle zákona
velký problém), začala jsem se tím zase zabývat dnes a rozhodla jsem se
Vám zaslat odpověď písemně na adresu, kterou jste uvedl. A až nyní jsem si
všimla, že ve vygenerovaném emailu chybí jedno písmenko, takže se zaslaná
informace ve Službě neuložila.

Zasílám tedy informaci znovu na správnou adresu a doufám, že bude již
zobrazena.

Pro další informace se neváhejte na mne obrátit přímo.

 

 

S pozdravem

 

Eliška Dimovová

referentka archivářka

 

Městská část Praha - Zličín

Tylovická 207/2

155 21  Praha - Zličín

 

( 234 253 743

* [1][emailová adresa]

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]