Průjezd těžké techniky Ježovickou ulicí

Dotaz byl úspěšný.

Jiří Bureš

Povinný subjekt: Městská část Praha 21

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
30.7.2014 jsem posílal dotaz na pana tajemníka ohledně opětovného průjezdu těžké techniky ulicí Ježovickou.
Povrch ulice se ničí, drolí a ubývá šíře, v ulici je velká prašnost.

Prosím o odpověď.

----- původní text -----
Věc: STÍŽNOST - traktory Ježovická

Velké traktory opět projíždí Ježovickou ulicí a ničí povrch.

Žádáme o okamžité zastavení průjezdu traktorů v Ježovické.
Dále žádáme o opravu ulice.

Prosím o prošetření postupu úřadu ohledně povolení průjezdu a vydání klíčů od závory.

Na komisi ŽP se toto opakovaně řešilo s výsledkem, že úřad klíče nevydá a ZD budou jezdit pod mezí u hřbitova. V případě výskytu traktoru v Ježovické máme volat policii - viz. zápisy KŽP

Proč p. Březina s pí Kozákovou ( kteří jsou o stavu v Ježovické informováni) neupozornili pana Roušala (který je s kolegou na úřadě nový), že si obec toto nepřeje?

Děkuji, Jiří Bureš
-----------

S přátelským pozdravem,
Jiří Bureš

Saitz Vladimír (ÚMČ Praha 21), Městská část Praha 21

1 příloha

Vážený pane Bureši, odpovídám na Vaši žádost o informaci podle zák.
106/1999 Sb. Odpověď je zpracována odborem ŽP a D. S pozdravem Saitz
Vladimír

 

From: Březina Roman (ÚMČ Praha 21)
Sent: Monday, May 25, 2015 1:45 PM
To: Saitz Vladimír (ÚMČ Praha 21)
Subject: 106 Bureš

 

 

 

K dané věci za SSÚ OŽPD uvádím: Dne 16.04.2014 pod čj: UMCP21/06852/2014
jsme obdrželi žádost Zemědělské obchodní společnosti Šestajovice – Jirny,
IČ: 463 56 398, sídlo: Zámecká 354, 250 40 Jirny, o udělení výjimek pro
zemědělskou techniku – 8x pro obhospodařování pole v těsné blízkosti u
Ježovické. Dne 28.04.2014 bylo řízení přerušeno a žadatel vyzván
k doplnění řízení – jednalo se o doložení VTP k zemědělským vozidlům;
žadatel žádost doplnil dne 05.05.2014 pod čj: UMCP21/07901/2014. Dne
07.05.14 bylo řízení zahájeno a vedoucí odboru majetku a investic ÚMČ
Praha 21 dne 30.05.2015, pod čj: UMCP21/09176/2014 vyslovil souhlas
s udělením výjimek pro požadované zeměl. stroje na jeden rok. Dne
02.06.2014 bylo vydáno rozhodnutí pod čj: UMCP21/06852/2014, kterým se
udělila výjimka pro vjezd zemědělských kolových traktorů, sklízecí
mlátičky /cel. 8x/ do Ježovické ulice pro sezonní ošetření polí s dobou
platnosti do 02.06.2015. Dále je v rozhodnutí stanoveno, že žadatel je
povinen odstranit nečistoty z komunikace a odpovídá za příp. poškození
povrchu vozovky.

V případě, že došlo k poškození povrchu vozovky – OMI vyzve žadatele
k opravě. V případě, že komise došla skutečně k nějakému závěru, měla RMČ
P21 doporučit řešení usnesením, které by Rada uložila k vyřízení.

 

Závěr:

Výjimky končí 2.6.15.

ZOS Šestajovice – Jirny odpovídá za příp. poškození povrchů vozovky,
projednání je na OMI.

SSÚ OŽPD v rámci zahájeného správního řízení o udělení výjimek obdržel od
pověřeného správce komunikace Ježovické souhlas a dle toho vydal přísl.
rozhodnutí žadateli.

OMI k danému termínu provede kontrolu stavu komunikace.

 

 

                      Ing. Roman Březina

vedoucí  odboru životního prostředí a dopravy

                    Městská část Praha 21

      Staroklánovická 260, Újezd nad Lesy 190 16

 

               Tel:        +420 281 012 984

               Mob:    +420 777 457 915

               E-mail: [1][email address]

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]