Průběh mimořádné třídní schůzky v 7. C třídě uskutečněné dne 17. října 2016

Odpověď na tento dotaz má zpoždění. Podle zákona by měla instituce Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace odpovědět okamžitě a od (podrobnosti)

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer

Povinný subjekt: Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní,
na základě získaných závažných zjištění, žádám o informace v anonymizované podobě z průběhu mimořádné třídní schůzky v 7. C třídě konané dne 17. 10. 2016 bez účasti vyučující matematiky, tedy bez možnosti jejího sebevyjádření k obsahu neetických stížnosti ze dne 22. září 2016 a 7. října 2016. Osamocený mluvčí z řad rodičů se na třídní schůzce nepravdivě a dezinformačně dramaticky vyjadřoval, aniž by ostatní rodiče vůbec tušili, že ON sám Mgr. I. Š. je autorem obou STÍŽNOSTNÍCH PASKVILŮ - tedy záminky škodit POMLUVAMI bez opodstatnění učitelce! Je tedy na místě VEŘEJNOSTI i Okresnímu soudu ve Vsetíně (č. j.: 19 C 89/2017) doložit zápis z této podvratné a likvidační akce zkušeného pedagoga, na které se velkou měrou mimo ředitelky školy podílel právě tento OSAMOCENÝ rodič - vedoucí pracovník jiné základní školy! Za své lži a pomluvy je hoden potrestání, jelikož den po této třídní schůzce, tedy dne 18. října 2016 byla učitelka matematiky ředitelkou nucena k OKAMŽITÉMU ROZVÁZÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU! Je na místě konfrontace se všemi petičně se zasazujícími rodiči žáků, kteří byli manipulacemi a výhrůžkami zastrašování, až přímo zděšeni, což soudu svým svědectvím v případě potřeby dosvědčí, kdy kontakty na ně jsou již součástí soudního spisu.

S pozdravem,

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer