Průběh mimořádné třídní schůzky v 7. C třídě uskutečněné dne 17. října 2016

Dotaz byl úspěšný.

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer

Povinný subjekt: Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní,
na základě získaných závažných zjištění, žádám o informace v anonymizované podobě z průběhu mimořádné třídní schůzky v 7. C třídě konané dne 17. 10. 2016 bez účasti vyučující matematiky, tedy bez možnosti jejího sebevyjádření k obsahu neetických stížnosti ze dne 22. září 2016 a 7. října 2016. Osamocený mluvčí z řad rodičů se na třídní schůzce nepravdivě a dezinformačně dramaticky vyjadřoval, aniž by ostatní rodiče vůbec tušili, že ON sám Mgr. I. Š. je autorem obou STÍŽNOSTNÍCH PASKVILŮ - tedy záminky škodit POMLUVAMI bez opodstatnění učitelce! Je tedy na místě VEŘEJNOSTI i Okresnímu soudu ve Vsetíně (č. j.: 19 C 89/2017) doložit zápis z této podvratné a likvidační akce zkušeného pedagoga, na které se velkou měrou mimo ředitelky školy podílel právě tento OSAMOCENÝ rodič - vedoucí pracovník jiné základní školy! Za své lži a pomluvy je hoden potrestání, jelikož den po této třídní schůzce, tedy dne 18. října 2016 byla učitelka matematiky ředitelkou nucena k OKAMŽITÉMU ROZVÁZÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU! Je na místě konfrontace se všemi petičně se zasazujícími rodiči žáků, kteří byli manipulacemi a výhrůžkami zastrašování, až přímo zděšeni, což soudu svým svědectvím v případě potřeby dosvědčí, kdy kontakty na ně jsou již součástí soudního spisu.

S pozdravem,

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer

Milena Medková - ZŠ Křižná, Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

2 přílohy

Dobrý den,
na základě Vaší žádosti posílám přílohou požadované.

PhDr. Milena Medková 

Ředitelka 

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková
organizace 

Křižná 167, 757 01  Valašské Meziříčí 

702 008 839