Provozování farmářských trhů

Dotaz byl úspěšný.

Ivana Mádrová

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Žádám o sdělení následujících informací a zaslání dokumentů, které se k nim vztahují:
- smlouva o pronájmu prostoru na Kubánském náměstí k provozování farmářských trhů mezi ÚMČ Praha 10 a Praha 10 Majetková
- přehled nákladů a výnosů z provozu tržiště za rok 2012 a 2013
- cena za pronájem stánku v majetku ÚMČ či Praha 10 Majetková
- cena za pronájem stanoviště bez stánku
- počet dnů v uplynulých letech, ve kterých byly trhy provozovány
- počet mimořádných akcí spolupořádaných ve spolupráci s ÚMČ, resp. Praha 10 Majetková za uplynulé 2 roky
- výše příspěvků z rozpočtu městské části na tyto mimořádné akce.

Odpověď prosím elektronicky.

S přátelským pozdravem,

Ivana Mádrová
Nosická 12
100 00 Praha 10

Městská část Praha 10

1 příloha

 • Attachment

  foi request 770 13f49f6c infoprovsechny.cz 6c4eb357db3541df2504a4e10142bd3b.zip

  3K Download

Dobrý den!

Vaše zpráva, kterou jste zaslal(a) na adresu elektronické podatelny byla jejím poštovním systémem přijata a zařazena do fronty ke zpracování.
Kopii Vaší zprávy Vám zasíláme zpět jako přílohu této zprávy.

Děkujeme za důvěru
elektronická podatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.

Městská část Praha 10

2 přílohy

 • Attachment

  prot 3166abd4 3372 93d8 3760 90dc3962a8c0.pdf

  125K Download View as HTML

 • Attachment

  foi request 770 13f49f6c infoprovsechny.cz 6c4eb357db3541df2504a4e10142bd3b.zip

  3K Download

Dobrý den!

Vaše podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Provozování farmářských trhů', které jste 21.03.2014 v 09:43:09 hod. zaslal(a) na adresu ePodatelny a jehož kopii Vám zasíláme zpět jako přílohu této zprávy, bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy s názvem 'prot-3166abd4-3372-93d8-3760-90dc3962a8c0.pdf'.

Pro otevření souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz: http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno. Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Ve věci způsobu či výsledku vyřízení Vašeho podání Vás bude kontaktovat přímo určený referent, do jehož kompetence vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru.
ePodatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.

Městská část Praha 10

Dobrý den!

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Provozování farmářských trhů" bylo předáno k dalšímu zpracování do systému správy dokumentů jako zpráva pro Úřad městské části Praha 10, epodatelna.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru.
ePodatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.

Městská část Praha 10

1 příloha

Městská část Praha 10

2 přílohy