Provozní řád pískovny

Dotaz byl částečně úspěšný.

Radovan Hrubý

Povinný subjekt: Městys Liteň

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám o poskytnutí kopie aktuálního provozního řádu pískovny BĚLEČ.

S přátelským pozdravem,

Radovan Hrubý

3 přílohy

Vážení ,

odpovídáme na Váš dotaz dle Infz. 106/1999 Sb.., která byla přijata
pod.čj.703/15/Lit

S pozdravem

Ing. Miroslav Horák, starosta městyse

Radovan Hrubý zanechal/a poznámku ()

Úřad městyse vyhověl a zaslal několik dokumentů.
Důvody, proč jsem označil zodpovězení dotazu jen za částečně úspěšné:
1. byl dodán bávalý, zřejmě již neplatný provozní řád
2. v dalším dokumentu je narychlo sepsané, nedatované vysvětlení závodního lomu p. Tůmy, které obsahuje lživé informac - především, že v letech 2011-14 neprobíhala zavážka. Zaváželo se vydatně, zvl. v r. 2011, což lze lehce dohledat v zápisech z jednání zastupitelstva toho roku.
3. podle zmíněného dokumentu probíhá řád dle nařízení závodního lomu č. 1/2014, který je tedy vedle zákona jedinou regulací probíhajících prací v pískovně - toto nařízení zasláno bohužel nebylo.
Radovan Hrubý