Provozní řád bioplynové stanice

Dotaz byl úspěšný.

Přemysl Rozehnal

Povinný subjekt: Jihomoravský kraj, Odbor životního prostředí
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím a zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace
o životním prostředí ve znění zákona č. 132/2000 Sb.

Vážená paní, vážený pane,

Váš úřad se dne 14.5.2007 vyjadřoval v dokumentu Č.j.:JMK 47826/2007 pod Sp.Zn.:S-JMK 47826/2007 OŽP/Bd k záměru vybudování zemědělské bioplynové stanice Mutěnice.

Umístění: Jihomoravský kraj
okres Hodonín
obec Mutěnice
k.ú. Mutěnice

Oznamovatel: Ing. Vojtěch Marek, Brněnská 213, 696 11 Mutěnice, IČ 61391000.

Jménem našeho ekologického spolku Vás tímto žádám o informaci zda byl vydán k tomuto zařízení provozní řád a pokud ano, tak žádáme o zaslání jeho kopie.

S přátelským pozdravem,

Přemysl Rozehnal
Čisté Mutěnice, z.s.

IČO: 03084094
ID datové schránky: 6fbnae3

Masarykova 184
696 11, Mutěnice

Jihomoravský kraj

2 přílohy

Potvrzení doručení Vašeho podání / Reply to your proposal
Datum / Date: 2015-01-13 18:52:17.000
Předmět / Subject: Žádost o informace podle dotaz - Provozní řád bioplynové stanice
Identifikátor / Identier: KUJM0C14O87P

Helán Tomáš, Jihomoravský kraj

2 přílohy

Požadované informace naleznete v příloze tohoto emailu.

S pozdravem a přáním pěkného dne
 
Ing. Tomáš Helán
odbor životního prostředí
zástupce vedoucího odd. technické ochrany ŽP - ochrana ovzduší
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor ŽP
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno
Tel.: 541 652 626, Mob. 739 489 795
kancelář č. 424 A, býv. budova IMOS
email: [email address]
více na www.kr-jihomoravsky.cz

ukázat citované pasáže