Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Karel Štrobl prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.
Karel Štrobl

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost a návrh na úpravu provozu v ulicích Janderova a Kaňkova.
Dobrý den. Jedná se o provoz ulice Janderova v části od ul. Chládkova po ul. U Tvrze. Vzhledem k neustálým problémům a v poslední době i nehodě, která se dala očekávat, navrhuji v této části ulice zřídit jednosměrný provoz a v ulici Kaňkova také, ale v opačném směru - opět od U Tvrze po Chládkova. Obě ulice v této části nezvládají obousměrný provoz, zejména příjezd a výjezd do ulice U Tvrze. Navíc provoz po obydlení nové zástavby Na Universitním statku - vily Pod Třebešínem - bude podstatně hustší a čím dál problematičtější. Dovoluji si tedy na celou situaci upozornit a věřím, že návrh uvítají nejen všichni, kteří zde bydlí a problémy se jich dennodenně týkají, ale i ostatní účastníci silničního provozu - pošta, doručovací služby atd.
Děkuji za odpověď a předání návrhu příslušnému orgánu k projednání.

S přátelským pozdravem Karel Štrobl, Janderova 33, Praha10.

Městská část Praha 10

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Provoz ulice Janderova“ bylo doručeno 05.05.2020 13:40:00 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P10-045894/2020.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

1 příloha

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

1 příloha

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Karel Štrobl prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.