Prováděcí vyhláška pro poskytování dat do Centrální evidence pozemních komunikací (CEPK)

Dotaz byl úspěšný.

Miloš Kroulík

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
podle zákona č. 13/1997 Sb. jsou vlastníci pozemních komunikací povinni předávat do Centrální evidence pozemních komunikací (CEPK) informace, které evidují dle příslušné vyhlášky č. 104/1997 Sb. Proto bych se rád zeptal, jakým předpisem je stanovena forma předávání těchto informací. Uvítám také informaci o případných navrhovaných změnách této formy.

S přátelským pozdravem,

Miloš Kroulík

Podatelna MD, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle platnych pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na http://www.podatelna.info a podle pravidel uvedenych na http://www.mdcr.cz/cs/Ministerstvo_dopra....

Pokud bude zjisteno, ze Vase podani neobsahuje zakladni identifikaci odesilatele, tj. jmeno, prijmeni a bydliste (v pripade pravnicke osoby nazev a sidlo), nebude podani dale zpracovavano.

Sumarizace:
Datum doruceni: 9.5.2013 20:33:00
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - Prováděcí vyhláška pro poskytování dat do Centrální evidence pozemních komunikací (CEPK)

Prejeme Vam prijemny den

System Podatelna.info
-------------------------------
THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Your electronic submission has been successfully delivered and will be dealt with according to the rules applicable to the operation of an electronic mailroom, which are available at http://www.podatelna.info and according to rules listed at http://www.mdcr.cz/en/Ministry+of+Transp....

Should it be ascertained that your submission is lacking any of the basic sender identifiers, i.e., first name, last name, and address (for legal entities: name and registered seat), the submission shall not be processed any further.

Summary:
Date of delivery: 9.5.2013 20:33:00
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Prováděcí vyhláška pro poskytování dat do Centrální evidence pozemních komunikací (CEPK)

Wishing you a pleasant day,

The Podatelna.info System

Ministerstvo dopravy

   Dobrý den,

 

ministerstvo dopravy  obdrželo dne  9. 5. 2013   žádost  o  poskytnutí
  informace  dle zákona č.106/1999 Sb., o  svobodném  přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 106/1999
Sb"), zaslanou p. Milošem Kroulíkem, bydlištěm U Letiště 704/6, Olomouc,
PSČ 779 00 (dále jen "žadatel"),v níž požaduje informace související s
prováděcí vyhláškou pro poskytování dat do CEPK.

 

K Vaší žádosti Ministerstvo dopravy sděluje následující.

 

           Vzhledem  k  tomu, že doposud  nebyl  Ministerstvem  dopravy 
vydán  prováděcí  předpis, který  má  ve smyslu § 29a odst. 7 zákona

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, blíže specifikovat způsob
předávání informací do Centrální evidence pozemních komunikací, jejich
druh, rozsah a formát, a také způsob vedení této evidence a způsob a
rozsah zveřejnění údajů, nemůžeme Vám v tuto chvíli poskytnout žádné
podrobnější informace a můžeme tedy pouze odkázat na platné znění zákona o
pozemních komunikacích.

 

            Vydání prováděcího předpisu ve výše uvedeném smyslu je v plánu
na letošní rok, nejspíše s účinností k 1.1.2014.

 

            S pozdravem

 

Ing. Jiří Hříbal

ředitel

Odbor bezpečnostní

 

 

č.j. 136/2013-030-Z106/3