Protokoly o hlasování zastupitelstva

Dotaz byl úspěšný.

Michal A. Valášek

Vážení,

ve smyslu zákona 106/1999 Sb. vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací:

1. Zda jsou na novém webu MČ P7 zveřejňovány protokoly o hlasování z jednání zastupitelsta MČ, stejně jako byly na starém.
2. V případě že ano, adresu na které jsou k nalezení.
3. V případě že nikoliv, žádám o jejich poskytnutí za poslední 4 roky (tj za předchozí volební období).

V dokonalé úctě,

Michal A. Valášek

Pořízka Jiří Bc.,

2 přílohy

Dobrý den vážený pane,

 

v příloze Vám zasíláme odpověď na žádost podle InfZ.

 

S pozdravem

 

Bc. Jiří Pořízka 

vedoucí Útvaru kontroly, auditu a stížností

 

e-mail:[1][emailová adresa

mob: +420 737110416

kancelář: Dělnická 44a, 170 00  Praha 7

 

[2]Popis: Popis: cid:image001.jpg@01D133FE.155CAD40

 

Městská část Praha 7

nábř. Kpt. Jaroše 1000

170 00 Praha 7

[3]www.praha7.cz + [4]facebook

 

Záleží nám na Vaší spokojenosti s našimi službami. Můžete je ohodnotit
[5]zde.

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
3. http://www.praha7.cz/ blocked::http://www.praha7.cz/
http://www.praha7.cz/
4. https://www.facebook.com/Praha7
https://www.facebook.com/Praha7
5. http://hobulet.cz/dotaznik_spokojenosti....
http://www.praha7.cz/formular

Michal A. Valášek

Vážení,

dne 21. 10. 2018 jsem se cestou žádosti o informace ve smyslu zákona 106/1999 Sb. domáhal zejména poskytnutí protokolů o hlasování z jednání zastupitelstva MČ P7 za uplynulé volební období.

Následujícího dne jsem obdržel jako odpověď webovou adresu https://www.praha7.cz/usneseni/?id=30&am..., na níž se nachází údaje o jednání z 18. 6. 2018, ale žádné jiné.

V následné neformální e-mailové komunikaci jsem obdržel návod, jak se dostat k dalším záznamům o zasedání ZMČ, nicméně na uvedených stránkách nebyly za roky starší než 2018 k dispozici požadované protokoly. Ty nyní zpětně doplněny byly, ale pouze do roku 2016.

Ve své žádosti jsem žádal poskytnutí údajů za uplynulé volební období, tedy od října 2014. Požadované údaje mi povinný subjekt neposkytl aniž by vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Tím došlo k situaci předpokládané § 16a odst. 1 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a mně tedy nezbývá, než abych podal stížnost na nesprávný postup vyřizování žádosti o informace.

Michal A. Valášek

Pořízka Jiří Bc.,

15 příloh

Dobrý den vážený pane,

 

v přiložených souborech Vám doplňujeme žádost o poskytnutí informace ze
dne 22.10.2018, v souvislosti s Vámi podanou stížností z dnešního dne.

 

S pozdravem

 

Bc. Jiří Pořízka 

vedoucí Útvaru kontroly, auditu a stížností

 

e-mail:[1][emailová adresa

mob: +420 737110416

kancelář: Dělnická 44a, 170 00  Praha 7

 

[2]Popis: Popis: cid:image001.jpg@01D133FE.155CAD40

 

Městská část Praha 7

nábř. Kpt. Jaroše 1000

170 00 Praha 7

[3]www.praha7.cz + [4]facebook

 

Záleží nám na Vaší spokojenosti s našimi službami. Můžete je ohodnotit
[5]zde.

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
3. http://www.praha7.cz/ blocked::http://www.praha7.cz/
http://www.praha7.cz/
4. https://www.facebook.com/Praha7
https://www.facebook.com/Praha7
5. http://hobulet.cz/dotaznik_spokojenosti....
http://www.praha7.cz/formular