Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Evžen Balej prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Protokol hospodaření obce Zlobice

Čekáme, až si Evžen Balej přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Zlínský kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádán o protokol zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlobice za rok 2012.

S přátelským pozdravem,

Evžen Balej

Informace pro všechny,

Obec Zlobice zaslala panu Balejovi požadované informace poštou.

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Evžen Balej prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.