Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Martina Koucká prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Protilátky po očkování a statistika hospitalizovaných

Čekáme, až si Martina Koucká přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Martina Koucká

Povinný subjekt: Ministerstvo zdravotnictví

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o sdělení odpovědí k následujícím bodům:

1) Jakou metodikou jsou zjišťovány protilátky u lidí očkovaných proti SARS-CoV-2?

2) Jaká hladina protilátek proti SARS-CoV-2 u očkovaných lidí je brána jako dostačující/nedostačující ochrana?

3) Při jaké hladině protilátek proti SARS-CoV-2 u očkovaných lidí je doporučován booster, neboli další posilující dávka vakcíny?

4) Máte k dispozici důkaz o přenosu infekce SARS-CoV-2 od člověka při reinfekci, tedy od člověka, který toto již onemocnění prodělal a při další infekci SARS-CoV-2 někoho nakazil?

5) Z jakého důvodu nejsou k dispozoci data hospitalizovaných, přehledně rozdělená do skupin Očkovaný/prodělal, Očkovaný/neprodělal, Neočkovaný/prodělal, Neočkovaný/neprodělal SARS-CoV-2?

6) Z jakého důvodu nejsou k dispozici data hospitalizovaných s přesným uvedením komorbidit (obezita, kardiovaskulární onemocnění, atd.)?

7) Z jakého důvodu nejsou k dispozici data hospitalizovaných na základě jejich přijetí k ošetření (přijat kvůli: SARS-CoV-2, autonehoda, cévní příhoda, atd.)?

S přátelským pozdravem,

Martina Koucká

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 16.11.2021 12:54:29 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Protilátky po očkování a statistika hospitalizovaných elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 16.11.2021 12:54:29 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
16.11.2021 13:46:56

Vaše zpráva ze dne: 16.11.2021 12:54:29
v souboru: Žádost o informace podle dotaz - Protilátky po očkování a statistika hospitalizovaných
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX01I9N63
Datum zaevidování: 16.11.2021 13:42:21

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

V případě, že se jedná o obchodní nabídku, nemusí být ze strany ministerstva písemně reagováno.

S pozdravem


elektronická podatelna ministerstva

!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!

The Ministry of Health of the Czech Republic
16.11.2021 13:46:56

Your message - dated 16.11.2021 12:54:29
in the file with the message contents [subject]:
Žádost o informace podle dotaz - Protilátky po očkování a statistika hospitalizovaných
has been accepted and registered with the following basic data:

Document identifier: MZDRX01I9N63
Date of registration: 16.11.2021 13:42:21

Your submission has been accepted without an electronic signature.

Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.

Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity - the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.

In a case of a commereial offer the Ministry is not obliged to answer.

Best regards

electronic registry [mail room] of the Ministry

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Martina Koucká prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.