Prosím o zaslání těchto dokumentů a informací k systému ARES

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Ministerstvo financí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Prosím o zaslání těchto dokumentů a informací

1) objednávky a/či smlouvy na rozšíření ARES a souvisejících systémů o open data, a to
a) pro rozsah zveřejňovaný v průběhu prosince 2017 a ledna 2018
b) pro další rozvoj ARES
Pokud jsou objednávky pouze ve formě emailu, tak plná znění těchto emailů.

2) veškeré náklady již zaplacené, či plánované nebo odhadované na rozšíření ARES o open data od 1.6.2017 do dne 3.1.2018

3) zadání obsahující popis požadované funkčnosti a úprav ARES a souvisejících systémů o open data od 1.6.2017 do dne 3.1.2018

4) Jméno a pracovní zařazení osob, která mají odpovědnost za provoz ARES, za zadávání změnových požadavků, za komunikace s dodavately tohoto systému a open data rozšíření.

5) Zdůvodnění, proč uveřejněná open data ARES v prosinci 2017 a lednu 2018 nejsou v souladu s pořadavky oddělení Otevřených dat MFČR ze dne 6.6.2017

6) Smlouvy a objednávky mezi MF ČR a společností Asseco Central Europe, a.s. za rok 2016 a 2017, které nejsou uveřejněny v Registru smluv.

S přátelským pozdravem,

Michal Blaha

Elektronická podatelna MFČR, Ministerstvo financí

Dobrý den,

elektronické podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Prosím o
zaslání těchto dokumentů a informací k systému ARES“ bylo dne 04.01.2018
12:58:04 doručeno na elektronickou adresu [1]Instituce [Ministerstvo financí vyžaduje e-mail] a
zaevidováno pod jednoznačným identifikátorem (PID): MFCR8XXDVL.

Tato zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění
náležitostí podání podle jiných právních předpisů. V případě zjištění, že
datová zpráva nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, bude
podavatel vyzván k jejich odstranění, k čemuž mu bude poskytnuta přiměřená
lhůta.

Toto potvrzení je generováno automaticky. Neodpovídejte na něj.

Ministerstvo financí ČR
Letenská 525/15
11810 Praha 1

--------------------------------------------------------------------------

Tato e-mailová zpráva má pouze informativní charakter a vychází z
podkladů, které byly odesílateli předány nebo zaslány v minulosti. Obsah
této e-mailové zprávy, resp. jakékoliv případné právní jednání vyplývající
z této e-mailové zprávy, se nepovažuje za návrh na uzavření smlouvy ve
smyslu ustanovení § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v
platném znění (dále jen „občanský zákoník“) nebo akceptaci návrhu na
uzavření smlouvy ve smyslu § 1740 občanského zákoníku, popř. potvrzení
uzavření smluvního vztahu, není-li odesílatelem uvedeno výslovně jinak.
Tato e-mailová zpráva je určena pouze pro osobní a důvěrné užití určenými
adresáty, tedy osobou (osobami), které (kterým) je obsahově určena.
Nejste-li osobou, které je tato zpráva určena, upozorňujeme Vás, že
jakékoliv šíření či kopírování této e-mailové zprávy, či informace z ní,
je zakázáno. Jestliže tuto e-mailovou zprávu obdržíte nedopatřením,
prosíme, oznamte tuto skutečnost odesílateli a odstraňte zprávu samotnou i
všechny její přílohy ze svého systému.

References

Visible links
1. mailto:Instituce [Ministerstvo financí vyžaduje e-mail]

Erlichová Pavla, Ministerstvo financí

Tato zpráva byla skryta. --personal data -- Prosím kontaktujte nás pokud máte nějaké otázky. Pokud jste žadatel, můžete se sign in pro prohlížení zprávy.

Informace pro všechny o.s.,

1 příloha

-- Z PŘÍLOHY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE --

Erlichová Pavla, Ministerstvo financí [1]17/1/2018 

Vážený pane,

 

v příloze e-mailu Vám zasílám odpověď Ministerstva financí na Vaši žádost
o informace.

 

Rozhodnutí o odmítnutí části žádost bylo odesláno prostřednictvím
poskytovatele poštovních služeb.

 

 

S pozdravem

 

Pavla Erlichová

 

Ministerstvo financí

Odbor 10 – Kancelář ministra

Letenská 15

118 10  Praha 1

 

e-mail: [1][[2]emailová adresa]

telefon: 257 04 2722

 

 

--------------------------------------------------------------------------

Tato e-mailová zpráva má pouze informativní charakter a vychází z
podkladů, které byly odesílateli předány nebo zaslány v minulosti. Obsah
této e-mailové zprávy, resp. jakékoliv případné právní jednání vyplývající
z této e-mailové zprávy, se nepovažuje za návrh na uzavření smlouvy ve
smyslu ustanovení § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v
platném znění (dále jen „občanský zákoník“) nebo akceptaci návrhu na
uzavření smlouvy ve smyslu § 1740 občanského zákoníku, popř. potvrzení
uzavření smluvního vztahu, není-li odesílatelem uvedeno výslovně jinak.
Tato e-mailová zpráva je určena pouze pro osobní a důvěrné užití určenými
adresáty, tedy osobou (osobami), které (kterým) je obsahově určena.
Nejste-li osobou, které je tato zpráva určena, upozorňujeme Vás, že
jakékoliv šíření či kopírování této e-mailové zprávy, či informace z ní,
je zakázáno. Jestliže tuto e-mailovou zprávu obdržíte nedopatřením,
prosíme, oznamte tuto skutečnost odesílateli a odstraňte zprávu samotnou i
všechny její přílohy ze svého systému.

References

Visible links
1. mailto:[[3]emailová adresa]

References

Visible links
1. https://www.infoprovsechny.cz/request/pr...
2. https://www.infoprovsechny.cz/help/offic...
3. https://www.infoprovsechny.cz/help/offic...