Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Benešová Dagmar prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Prosím kde a kdy bude MČ P 4 vydávat roušky,proti koronaviru, Benešová, děkuji.

Čekáme, až si Benešová Dagmar přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Benešová Dagmar

Povinný subjekt: Městská část Praha 4

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane, prosím o info kde a kdy bude MČ P 4 vydávat respirační roušky proti coronaviru./Doslechla jsem se, že to má být zítra/.

Děkuji.

S přátelským pozdravem, Benešová Dagmar

E-PODATELNA, Městská část Praha 4

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Prosím kde a kdy bude MČ P 4 vydávat roušky,proti koronaviru, Benešová, děkuji.“ byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Při kladném výsledku ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy.
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
Městská část Praha 4
Antala Staška 2059/80b
140 46 Praha 4
tel.: +420 261 192 111
fax: +420 241 741 743
e-mail: Instituce [MČ Praha 4 vyžaduje e-mail]
web: www.praha4.cz
Elektronické přílohy ve formátu doc,docx,zip,xls,xlsx,pdf,txt,rtf,gif,tif,jpg,jpeg,png s povolenou velikostí max. 20971520 bytů.

,,Pokud je podání podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) učiněno elektronicky bez elektronického podpisu podle
zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce v platném znění, je nutné je do 5 dnů potvrdit nebo doplnit písemně, ústně do protokolu
nebo v elektronické podobě podepsané elektronickým podpisem, jinak není považováno za podání ve smyslu správního řádu a nemá žádné procesní účinky. Pokud je podání podle zákona č. 280/2009 Sb. daňového řádu ve znění pozdějších
předpisů (dále jen daňový řád) ve spojení s § 6 zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce v platném znění učiněno elektronicky
bez elektronického podpisu, je nutné je podle § 71 daňového řádu do 5 dnů potvrdit písemně, ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané elektronickým
podpisem nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, jinak nemá vůči správci daně účinky podání."

Veselá Tereza [P4], Městská část Praha 4

2 přílohy

Vážená paní Benešová,

 

Odbor kancelář tajemníka Úřadu městské části Praha 4, jako povinný subjekt
podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění (dále jen „InfZ“), obdržel dne 19. 3. 2020
prostřednictvím elektronické podatelny Úřadu městské části Praha 4 Vaši
žádost o poskytnutí informace, kterou evidujeme pod čj. 39/106/2020, ve
které žádáte:

 

„prosím o info kde a kdy bude MČ P 4 vydávat respirační roušky proti
coronaviru.“

 

Poskytnutou informaci zasíláme v příloze tohoto e-mailu.

 

Ing. Tereza Veselá

referent

Odbor kancelář tajemníka

 

Úřad městské části Praha 4

Antala Staška 2059/80b

140 46 Praha 4

Tel: 261 192 297

E-mail: [1][emailová adresa]

 

ukázat citované pasáže

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Benešová Dagmar prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.