Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Radka Stojková prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Prošetření postupu operátora O2

Radka Stojková vznesl tento dotaz dotaz na Český telekomunikační úřad

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Čekáme, až si Radka Stojková přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Radka Stojková

Povinný subjekt: Český telekomunikační úřad

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám o prošetření postupu operátora O2. Sjednávala jsem si neomezený tarif od operátora O2, tarif je platný od 26.12.2018. Cena neomezeného tarifu měla být (i s pevným připojením k internetu, který jsem potřebovala do mého obchodu) 399Kč. Jelikož jsem byla nucena z důvodu stěhování obchodu pevný internet zrušit - ze strany O2, který mi nebyl schopný v novém prostoru mého obchodu internet zajistit, cenu neomezeného tarifu na telefon mi O2 automaticky navýšil ze 399Kč na 499Kč, s tím, že jsem zrušila pevný internet ( podotýkám, jen pro to,že mi ho nebyli schopni zprostředkovat). Nikdo mi nedal vědět o změně ceny tarifu a když jsem volala na operátora, bylo mi oznámeno, že byl tarif o 100kč navýšen, z důvodu zrušení pevného internetu..
Žádala jsem tedy i o zrušení neomezeného tarifu z důvodu navýšení o 100kč, s čímž nesouhlasím a toto mi bylo zamítnuto, i přesto, že jsme pevný internet nezrušila z mé vlastní vůle, ale byl zrušen na základě vyjádření technika O2, který uvedl, že v mém novém místě působení, není možně navést pevný internet. Prosím o prošetření a děkuji mnohokrát.
S přátelským pozdravem,
Stojková Radka

Informace pro všechny o.s.,

1 příloha

Podatelna ČTÚ, Český telekomunikační úřad [1]25/2/2019

1 příloha

* [2]Attachment

potvrzen.pdf

43K [3]Download [4]View as HTML

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 22.2.2019 14:33:16 v obsahu
zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Prošetření postupu operátora O2
elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 22.2.2019 14:33:16 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením
příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal)
has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the
file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Potvrzení přijetí elektronického podání zaslaného na adresu
elektronické podatelny Českého telekomunikačního úřadu.
==============================================================

Datum podání : 22.2.2019 14:33:16
Předmět zprávy : obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz -
Prošetření postupu...

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Datum zaevidování: 22.2.2019 14:33:16
Identifikátor dokumentu: CTU0X07KFDIF
ČJ:
Vaše evidenční údaje: Stojková Radka, -------personal data
deleted--------, foi+request-7...

Podrobnosti:
______________________________________________________________________
Obálka - E-mail
Uznávaný elektronický podpis: NE

References

Visible links
1. https://www.infoprovsechny.cz/request/pr...
2. https://www.infoprovsechny.cz/request/76...
3. https://www.infoprovsechny.cz/request/76...
4. https://www.infoprovsechny.cz/request/76...

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Radka Stojková prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.