Prosba ohledně 9 C 262/94

Jan Čapek vznesl tento dotaz dotaz na Obvodní soud pro Prahu 9

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 9

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Prosím o pomoc, potřebuji získat velice starý rozsudek 9 C 262/94. Mám originál na kterém bohužel není potvrzeno nabytí právní moci a přesně toto potvrzení bych potřeboval. Je vyžadováno bankou.

S přátelským pozdravem,
Jan Čapek

Obvodní soud pro Prahu 9

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Prosba ohledně 9 C
262/94" s evidenčním číslem fb71425b-4bfb-4ba7-84c4-08658d855edf a s
běžným číslem 16277/2023 bylo doručeno dne 09.03.2023 13:56:45.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 9

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Vedralová Daniela, Obvodní soud pro Prahu 9

Vážený pane Čapku,

Obvodní soud pro Prahu 9 Vám ohledně Vaší žádosti došlé zdejšímu soudu
prostřednictvím elektronické pošty dne 9. 3. 2023 sděluje, že v případě,
že tento rozsudek máte, a není na něm vyznačena právní moc, stačí se
s tímto rozsudkem kdykoli v úředních hodinách dostavit na informační
oddělení zdejšího soudu a doložka právní moci Vám bude na tento rozsudek
vyznačena.

S pozdravem

Daniela Vedralová

vyšší soudní úřednice