Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Stanislav Chudáček prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Prosba o vyjádření k dez/informacím

Čekáme, až si Stanislav Chudáček přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Stanislav Chudáček

Povinný subjekt: Ministerstvo zdravotnictví

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Dobrý den,

v první řadě se omlouvám, že Vám píši, ale začínám v tom mít zmatek a pokud mohu, rád bych dostal Vaše vyjádření. Zatím nejsem očkovaný (měl jsem covid v březnu) a mám postcovidové problémy, doktoři mi to zatím nedoporučili. Resp. nyní mi dali zelenou, tak se snažím dopídit nějakých informací.

1) Server iDnes přinesl zprávu: „Na jednorázovou vakcínu bez registrace se láká od léta, aby se zvýšila proočkovanost obyvatel. Doplňuje ji slogan Tečka s úsměvem. Jenže účinnost vakcíny Janssen, na kterou například na pražském hlavním nádraží čeká i kolem 500 lidí denně více než čtyři hodiny, klesá rychleji, než se čekalo. Spolehlivá je jen dva měsíce.“ (https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/vakci...). Asi mám tak nějak zjištěno, že bych chtěl Modernu, ale tohle mě šokovalo, protože přítelkyně je naočkovaná vakcínou Johnson and Johnson. (Byla očkovaná v červenci. Je listopad.) Má se jít okamžitě přeočkovat např. Modernou/Pfizerem a nechat si dát 3 další vakcíny? (Toto není rétorický dotaz, poprosím o odpověď.) Tohle v mých očích zatraceně snižuje kampaň vlády, ve kterou obecně nemám důvěru a místo, aby problémy řešily včas, řeší se zpětně. A jakkoli jsem zastáncem očkování obecně, není to něco, co bych chtěl mít v těle „jen tak“ a „když po roce nebude fungovat ani Moderna, tak si zase dáme 3 dávky“. Jaké je prosím vaše stanovisko? Je to „hoax“ a manipulace s informacemi? Pokud ano, mohl bych Vás poprosit o nějaké krátké vysvětlení?

2) Když si otevřu článek, na který odkazuje idnes (https://www.science.org/doi/10.1126/scie...) - vidím zde graf ( https://www.science.org/cms/10.1126/scie... / varianta A je pro mojí věkovou skupinu), který si interpretuji tak, že pokud nejsem naočkovaný, pak je riziko úmrtí cca 2 %, pokud jsem naočkovaný, tak 1 %. Interpretuji si ho dobře - a je to i obecné vyjádření ostatních analýz? Nějak mi to nesedí (ani pokud vezmu variantu B - senioři), protože v kampaních se ukazuje, kolik lidí umřelo, jak jsou nemocnice vytížené, protože někdo nebyl očkovaný. Je-li tam opravdu navýšení o cca 2 %, potom mi to nepřijde výrazné; nebude chyba někde jinde (aneb na rakovinu zemře v Česku 30 000 osob, za covid zemřelo také za rok 30 000 osob = proč se kvůli covidu "tolik nadělá")? Mohu Vás poprosit o opravení mého názoru? Cítím, že mi něco uniká, ale nevím co.

3) V televizi jsem koukal na rozhovor s imunologem Karlem Drbalem, část debaty je zde: https://www.youtube.com/watch?v=Fswe-B6x... . Důležitá je cca 4.-6. minuta. Neříká, že očkování jsou špatně, jen, že jsou vhodná jen pro některé osoby. Na ty ostatní – v případě, že se to podchytí včas, stačí „léky potlačující imunitní reakci, kortikoidy, kortikosteroidy, léky regulujici kolagulaci“. Jsem naprostý laik, takže samozřejmě vůbec netuším, o čem mluví: pointa je, že dle něj a článků, které (jak říká) publikoval, řešení již existuje. Proč se tedy nevyužívá a nemluví se o něm? (Používá jej údajně jen „pár nemocnic“.) Pokud má pravdu, proč se o tomto neví? A pokud pravdu nemá, můžete mi prosím dát nějaký protiargument, abych jej mohl šířit dále?

Moc děkuji – a omlouvám se, není úplně lehké si v dnešní době zachovat kritické myšlení v přístupu k informacím.
Krásný den přeje
Stanislav Chudáček

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 15.11.2021 12:23:37 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Prosba o vyjádření k dez/informacím elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 15.11.2021 12:23:37 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
15.11.2021 13:16:34

Vaše zpráva ze dne: 15.11.2021 12:23:37
v souboru: Žádost o informace podle dotaz - Prosba o vyjádření k dez/informacím
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX01I8UQB
Datum zaevidování: 15.11.2021 13:07:21

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

V případě, že se jedná o obchodní nabídku, nemusí být ze strany ministerstva písemně reagováno.

S pozdravem


elektronická podatelna ministerstva

!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!

The Ministry of Health of the Czech Republic
15.11.2021 13:16:34

Your message - dated 15.11.2021 12:23:37
in the file with the message contents [subject]:
Žádost o informace podle dotaz - Prosba o vyjádření k dez/informacím
has been accepted and registered with the following basic data:

Document identifier: MZDRX01I8UQB
Date of registration: 15.11.2021 13:07:21

Your submission has been accepted without an electronic signature.

Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.

Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity - the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.

In a case of a commereial offer the Ministry is not obliged to answer.

Best regards

electronic registry [mail room] of the Ministry

Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Odesílatel:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 375/4
128 01 Praha 2
Kancelář ministra
-------------------------------------------------
Věc: 106_sdělení o prodloužení lhůty

Identifikátor dokumentu: MZDRX01IHK8I
značka: MZDR 41707/2021-6/MIN/KAN
-------------------------------------------------
v Praze dne 01.12.2021
Lenka Dohnalová, DiS.
-------------------------------------------------
Odeslané soubory: lhůta _002.pdf

Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Odesílatel:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 375/4
128 01 Praha 2
Kancelář ministra
-------------------------------------------------
Věc: 106_odpověď

Identifikátor dokumentu: MZDRX01IHJEV
značka: MZDR 41707/2021-5/MIN/KAN
-------------------------------------------------
v Praze dne 27.01.2022
Lenka Dohnalová, DiS.
-------------------------------------------------
Odeslané soubory: odpoveď_005.pdf

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Stanislav Chudáček prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.