David Havlík

Povinný subjekt: Ministerstvo financí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

podle prověrky hospodaření, o které informovalo vaše ministerstvo, našli auditoři celkem 1207 faktur, k nimž nelze dohledat veřejné zakázky. Jejich hodnota je zhruba 16 miliard korun. Žádám o seznam těchto faktur ve strojově čitelném formátu s uvedením všech identifikátorů ( název, IČO ) objednavatelů a dodavatelů, předmětu plnění, výše fakturované částky, a datumu plnění.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

David Havlík

Povinný subjekt: Ministerstvo financí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

podle zákona by instituce měla odpovědět nejpozději do 15 dnů

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Nikodymová Štěpánka Mgr., Ministerstvo financí

 

 

MINISTERSTVO FINANCÍ  

 

Odbor 21 - Vnější vztahy a komunikace

Letenská 15

118 10 Praha 1

Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788

ID datové schránky: xzeaauv

E-mail: [1]Instituce [Ministerstvo financí vyžaduje e-mail]

 

 
  V Praze dne 27. června 2014

 
  PID: MFCR4XGHVS
  Č. j.: MF-48004/2014/21-3/774 IK
   
  Počet listů: 1

 

 

Věc:   Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999
Sb.,
o  svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

Na Ministerstvo financí bylo dne 16. června 2014 bylo doručeno Vaše podání
se žádostí
o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím,
ve znění pozdějších předpisů. Požádal jste o poskytnutí následujících
informací:

 

„Podle prověrky hospodaření, o které informovalo vaše ministerstvo, našli
auditoři celkem 1207 faktur, k nimž nelze dohledat veřejné zakázky. Jejich
hodnota je zhruba 16 miliard korun. Žádám o seznam těchto faktur ve
strojově čitelném formátu s uvedením všech identifikátorů (název, IČO)
objednavatelů a dodavatelů, předmětu plnění, výše fakturované částky, a
datumu plnění.“.

 

           Na základě informace sekce Finanční řízení a audit Ministerstva
financí Vám sděluji, abyste se obrátil na pana PhDr. Jiřího Skuhrovce
(email: [2][email address]), který Vám poskytne další podklady
k závěrečné zprávě o prověrce hospodaření, kterou zmiňujete.

 

 

 

 

 

Mgr. Marek Zeman

ředitel odboru 21 - Vnější vztahy a komunikace

„otisk úředního razítka“

 

References

Visible links
1. mailto:Instituce [Ministerstvo financí vyžaduje e-mail]
2. mailto:[email address]