Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Lucie Hradecká prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Propagace P3 v soutěži Česká Miss 2016

Čekáme, až si Lucie Hradecká přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Lucie Hradecká

Povinný subjekt: Městská část Praha 3

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dne 3. února 2016 schválila Rada městské části Praha 3 finanční spoluúčast ve výši 100.000 Kč na propagaci městské části prostřednictvím přímého přenosu soutěže Česká Miss 2016 2. dubna 2016 na TV Prima. K propagaci Prahy 3 mělo dle příslušného usnesení (č. 75 ze dne 3. 2. 2016) dojít v rámci medailonků a vystoupení dvou finalistek této soutěže a záštity Alexandera Bellu, zástupce starostky městské části Praha 3, nad tímto projektem/soutěží.

Žádám o poskytnutí detailního popisu, jakým způsobem tato propagace probíhala:

1) Jak dlouhé byly medailonky finalistek, které měly MČ Praha 3 propagovat?
2) Jak dlouhé byly v těchto medailoncích segmenty věnované (čistě) propagaci MČ Praha 3?
3) Jaké informace o MČ Praha 3 v medailoncích zazněly? Žádám o úplný výčet těchto informací v podobě přesných citací.
4) Jakým způsobem finalistky propagovaly MČ Praha 3 v rámci svých vystoupení?
5) Jakým způsobem MČ Praha 3 v rámci záštity nad soutěží Česká Miss 2016 propagoval zástupce starostky Alexander Bellu? Žádám o úplný výčet včetně uvedení zdrojů.
6) Na jakých dalších propagačních materiálech soutěže Česká Miss 2016 byla MČ Praha 3 prezentována? Prosím o úplný výčet včetně uvedení zdrojů.

S pozdravem

Lucie Hradecká

Městská část Praha 3

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3
****************************************************************************
Dobrý den,
Vaše zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Propagace P3 v soutěži Česká Miss 2016“ byla doručena na elektronickou adresu podatelny a zařazena do fronty zpracování. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí zprávy.
 
Děkujeme za pochopení.
elektronická podatelna Úřadu městské části Praha 3

Městská část Praha 3
Havlíčkovo nám. 700/9
130 85 Praha
tel.: +420 222 116 111
e-mail: [emailová adresa]
web: www.praha3.cz

Městská část Praha 3

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3
****************************************************************************
Dobrý den,
Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Propagace P3 v soutěži Česká Miss 2016“ bylo doručeno 14.05.2016 22:50:02 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem UMCP3 050143/2016 .
Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy s názvem '#protokol#'.

Pro otevření souboru typu PDF lze využít např. aplikaci Adobe Acrobat Reader, které je zdarma k dispozici ke stažení z webových stránek společnosti Adobe.

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno. Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
elektronická podatelna Úřadu městské části Praha 3

Městská část Praha 3
Havlíčkovo nám. 700/9
130 85 Praha
tel.: +420 222 116 111
e-mail: [emailová adresa]
web: www.praha3.cz

Městská část Praha 3, Úřad městské části,

5 příloh

Městská část Praha 3
Havlíčkovo nám. 700/9
130 85 Praha
tel.: +420 222 116 111
e-mail: [emailová adresa]
web: www.praha3.cz

Městská část Praha 3, Úřad městské části,

1 příloha

Městská část Praha 3
Havlíčkovo nám. 700/9
130 85 Praha
tel.: +420 222 116 111
e-mail: [emailová adresa]
web: www.praha3.cz

Městská část Praha 3, Úřad městské části,

1 příloha

Městská část Praha 3
Havlíčkovo nám. 700/9
130 85 Praha
tel.: +420 222 116 111
e-mail: [emailová adresa]
web: www.praha3.cz

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Lucie Hradecká prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.