Propagace na webu a profilu MČ P7 na Facebooku

Dotaz byl částečně úspěšný.

Michal A. Valášek

Vážení,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. vás žádám o poskytnutí následujících informací:

1. Jaké jsou podmínky pro propagaci externích subjektů (tj. takových, které nejsou zřízeny MČ Praha 7), jejich činností a aktivit na webových stránkách MČ Praha 7 (www.praha7.cz) a na oficiálních stránkách Prahy 7 na síti Facebook (https://www.facebook.com/Praha7/)?

2. Kdo, kdy a jakým způsobem tato pravidla stanovil?

3. V případě, že jsou tato pravidla stanovena konkrétním dokumentem libovolné povahy, žádám o poskytnutí tohoto dokumenty.

Michal A. Valášek

Městská část Praha 7

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Propagace na webu a profilu MČ P7 na Facebooku? byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
Úřad městské části Praha 7
nábř. Kpt. Jaroše 1000
17000 Praha 7
tel.: +420 220 144111
e-mail: Instituce [MČ Praha 7 vyžaduje e-mail]
www.praha7.czPříjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu s povolenou velikostí max. 20971520 bytů.

Městská část Praha 7

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
Vaše datová zpráva ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Propagace na webu a profilu MČ P7 na Facebooku?, kterou jste 23.03.2016 19:47:47 na elektronickou adresu podatelny, byla operátorem elektronické podatelny vyřazena ze zpracování, jelikož neobsahuje dokument úředního charakteru.
 
Zpráva byla postoupena do režimu běžné e-mailové pošty úřadu, která je přijímána mimo elektronickou podatelnu. Zpráva byla přeposlána na emailovou adresu [email address].
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
Úřad městské části Praha 7
nábř. Kpt. Jaroše 1000
17000 Praha 7
tel.: +420 220 144111
e-mail: Instituce [MČ Praha 7 vyžaduje e-mail]
www.praha7.czPříjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu s povolenou velikostí max. 20971520 bytů.

Michal A. Valášek zanechal/a poznámku ()

Povinný subjekt žádost ignoruje, proto jsem podal nadřízenému orgánu stížnost.

VED Vokuš Martin, Městská část Praha 7

1 příloha

 

From: VED Vokuš Martin
Sent: Wednesday, April 06, 2016 12:01 PM
To: '[email address]'
Subject: Propagace na webu a profilu MČ P7 na Facebooku

 

Vážený pane,

zasílám odpovědi na Vaše dotazy, podané dle zákona č. 106/1999 Sb. o
svobodném přístupu k informacím.

 

MČ Praha 7 se na svých webových stránkách a facebookovém profilu snaží
prezentovat užitečné a zajímavé informace pro své občany. Kromě aktivit
městské části a jejích příspěvkových organizací informujeme také o akcích
a aktivitách dalších subjektů, působících na našem území. Tyto informace
ke zveřejnění vybírají pracovníci Oddělení komunikace (především do sekcí
Aktuality a Pozvánky na akce na webových stránkách [1]www.praha7.cz a na
Facebook Prahy 7), popřípadě pracovníci dalších odborů (do tematických
sekcí na stránkách [2]www.praha7.cz, jako je Doprava, Čistota a životní
prostřední, Sociální oblast atd.).

 

Tato agenda nemá stanovena pravidla žádným konkrétním dokumentem.
Kompetentní pracovníci se snaží ve sdělovacích prostředcích městské části
prezentovat záležitosti, které mají informační hodnotu či užitek pro
veřejnost. Na facebookovém profilu se prezentují vybrané informace dle
aktuálnosti či zajímavosti, na webových stránkách Prahy 7 se snažíme
zveřejňovat událostí či pozvánek na zajímavé akce co nejvíce.

 

S pozdravem

Martin Vokuš

vedoucí oddělení, tiskový mluvčí

Odbor Kancelář starosty

Oddělení komunikace

 

e-mail: [3][email address]

tel.: 220 144 007

mobil: 603 464 810

kancelář č. 208

 [4]cid:image001.jpg@01D16592.ED7BF710

Městská část Praha 7

nábř. Kpt. Jaroše 1000

170 00 Praha 7

[5]www.praha7.cz + [6]facebook

 

 

References

Visible links
1. http://www.praha7.cz/
2. http://www.praha7.cz/
3. mailto:[email address]
5. blocked::http://www.praha7.cz/ http://www.praha7.cz/ blocked::http://www.praha7.cz/
http://www.praha7.cz/
6. blocked::https://www.facebook.com/Praha7 https://www.facebook.com/Praha7
https://www.facebook.com/Praha7

VED Vokuš Martin, Městská část Praha 7

1 příloha

Vážený pane,

zasílám odpovědi na Vaše dotazy, podané dle zákona č. 106/1999 Sb. o
svobodném přístupu k informacím.

 

MČ Praha 7 se na svých webových stránkách a facebookovém profilu snaží
prezentovat užitečné a zajímavé informace pro své občany. Kromě aktivit
městské části a jejích příspěvkových organizací informujeme také o akcích
a aktivitách dalších subjektů, působících na našem území. Tyto informace
ke zveřejnění vybírají pracovníci Oddělení komunikace (především do sekcí
Aktuality a Pozvánky na akce na webových stránkách [1]www.praha7.cz a na
Facebook Prahy 7), popřípadě pracovníci dalších odborů (do tematických
sekcí na stránkách [2]www.praha7.cz, jako je Doprava, Čistota a životní
prostřední, Sociální oblast atd.).

 

Tato agenda nemá stanovena pravidla žádným konkrétním dokumentem.
Kompetentní pracovníci se snaží ve sdělovacích prostředcích městské části
prezentovat záležitosti, které mají informační hodnotu či užitek pro
veřejnost. Na facebookovém profilu se prezentují vybrané informace dle
aktuálnosti či zajímavosti, na webových stránkách Prahy 7 se snažíme
zveřejňovat událostí či pozvánek na zajímavé akce co nejvíce.

 

S pozdravem

Martin Vokuš

vedoucí oddělení, tiskový mluvčí

Odbor Kancelář starosty

Oddělení komunikace

 

e-mail: [3][email address]

tel.: 220 144 007

mobil: 603 464 810

kancelář č. 208

 [4]cid:image001.jpg@01D16592.ED7BF710

Městská část Praha 7

nábř. Kpt. Jaroše 1000

170 00 Praha 7

[5]www.praha7.cz + [6]facebook

 

 

References

Visible links
1. http://www.praha7.cz/
2. http://www.praha7.cz/
3. mailto:[email address]
5. blocked::http://www.praha7.cz/ http://www.praha7.cz/ blocked::http://www.praha7.cz/
http://www.praha7.cz/
6. blocked::https://www.facebook.com/Praha7 https://www.facebook.com/Praha7
https://www.facebook.com/Praha7