Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Bohumil Čáp prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Propagace farmářských trhů

Čekáme, až si Bohumil Čáp přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Bohumil Čáp

Povinný subjekt: Správa zbytkového majetku Praha 3, a.s., IČ: 28533062

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

rád bych vás požádal o informaci ohledně způsobů a nákladů na propagaci farmářských trhů na nám. Jiřího z Poděbrad a to včetně nákladů spojených s inzercí, jako např. tvorba obsahu (grafiky,...) a to v časovém rozsahu od začátku vaší správy trhů do konce července 2018. Z datově zpracovatelného výstupu by mělo být zřejmé, kdo a kdy získal jak velikou úhradu.

S přátelským pozdravem,

Bohumil Čáp

Správa zbytkového majetku Praha 3, a.s., IČ: 28533062

Vaše zpráva byla přijata a bude předána ke zpracování.

Jiří Mlejnek, Správa zbytkového majetku Praha 3, a.s., IČ: 28533062

2 přílohy

Vážený pane,
v příloze tohoto emailu Vám zasíláme rozhodnutí k Vaší žádosti o informaci
ohledně způsobů a nákladů na propagaci farmářských trhů na nám. Jiřího z
Poděbrad.
S přátelským pozdravem

Jiří Mlejnek
vedoucí oddělení ekonomiky a finančního plánování

mobil: +420 734 498 902 
e-mail: [1][emailová adresa] | [2]www.szmpraha3.cz

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.szmpraha3.cz/

Bohumil Čáp

Povinný subjekt: Správa zbytkového majetku Praha 3, a.s., IČ: 28533062

Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace

Vážená paní, vážený pane,

Dne 31. 7. 2018 jsem v souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, požádal povinný subjekt Správu zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. o poskytnutí informací týkajících se nákladů na propagaci farmářských trhů na náměstí Jiřího z Poděbrad. Žádost se vztahovala i na informaci o konkrétních příjemcích prostředků na propagaci včetně rozsahu prostředků.
Rozhodnutím ze dne 15. 8. 2018 povinný subjekt část žádosti týkající se podání informace o tom, kdo a jaký rozsah prostředků v souvislosti s propagací farmářských trhů obdržel, odmítl s odůvodněním, že jde o obchodní tajemství. Požadované informace však nelze chápat jako předmět obchodního tajemství, neboť v požadovaném rozsahu a úrovni detailu nesplňují definiční znaky obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb. Nad to je poskytnutí informace o rozsahu a příjemcích veřejných prostředků vyjmuto z ochrany obchodního tajemství viz § 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb.

V souladu s ustanovením § 16 zákona č. 106/1999 Sb. podávám odvolání proti uvedenému rozhodnutí povinného subjektu a žádám jeho zrušení a poskytnutí všech požadovaných informací.

S přátelským pozdravem,

Bohumil Čáp

Správa zbytkového majetku Praha 3, a.s., IČ: 28533062

Vaše zpráva byla přijata a bude předána ke zpracování.

Jiří Mlejnek, Správa zbytkového majetku Praha 3, a.s., IČ: 28533062

2 přílohy

Vážený pane,
v příloze tohoto emailu Vám zasíláme rozhodnutí o odvolání v rámci žádosti
o informaci ohledně způsobů a nákladů na propagaci farmářských trhů na
nám. Jiřího z Poděbrad.
S přátelským pozdravem

Jiří Mlejnek
vedoucí oddělení ekonomiky a finančního plánování

mobil: +420 734 498 902 
e-mail: [1][emailová adresa] | [2]www.szmpraha3.cz

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.szmpraha3.cz/

Martin Koutek, Správa zbytkového majetku Praha 3, a.s., IČ: 28533062

1 příloha

Vážený pane, 
v loňském roce jste nám zaslal žádost o sdělení informací týkajících se
Trhů na Jiřáku. Požadované informace naleznete na naší webové
stránce: [1]https://www.szmpraha3.cz/pdfs/trhy_2017....
S pozdravem
Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s.

References

Visible links
1. https://www.szmpraha3.cz/pdfs/trhy_2017....

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Bohumil Čáp prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.