Pronájem počítačů pro volby 2014

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Městská část Praha 7

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí těchto informací:

a) sdělení celkových nákladů (včetně DPH, pokud byl dodavatel počítačů plátcem), které si vyžádal pronájem počítačů do všech okrskových komisí v této obci a v celém kalendářním roce 2014.

b) sdělení, zda obci byly tyto náklady proplaceny ze strany ministerstva financí.

Požadované informace, prosím, zašlete elektronickou cestou.

Za Vaši práci na vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji a jsem s pozdravem. Ing. Pavel Hájek

Městská část Praha 7

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Pronájem počítačů pro volby 2014? byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
Úřad městské části Praha 7
nábř. Kpt. Jaroše 1000
17000 Praha 7
tel.: +420 220 144111
e-mail: Instituce [MČ Praha 7 vyžaduje e-mail]
www.praha7.czPříjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu s povolenou velikostí max. 8388608 bytů.

Městská část Praha 7

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
Vaše datová zpráva ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Pronájem počítačů pro volby 2014?, kterou jste 11.01.2015 16:34:54 na elektronickou adresu podatelny, byla operátorem elektronické podatelny vyřazena ze zpracování, jelikož neobsahuje dokument úředního charakteru.
 
Zpráva byla postoupena do režimu běžné e-mailové pošty úřadu, která je přijímána mimo elektronickou podatelnu. Zpráva byla přeposlána na emailovou adresu [email address].
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
Úřad městské části Praha 7
nábř. Kpt. Jaroše 1000
17000 Praha 7
tel.: +420 220 144111
e-mail: Instituce [MČ Praha 7 vyžaduje e-mail]
www.praha7.czPříjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu s povolenou velikostí max. 8388608 bytů.

VED KT Němcová Ivana Ing., Městská část Praha 7

Vážený pane,

 

na základě Vaší žádosti týkající se poskytnutí informace dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, doručené elektronicky
Úřadu MČ Praha 7 dne 11. ledna 2015 Vám sděluji, že náklady vynaložené na
pronájem výpočetní techniky pro volby a referendum za celý rok 2014 činily
379 800,- Kč bez DPH, tj.  459 558,- Kč vč. DPH.

Co se týká Vašeho druhého dotazu, náklady spojené s pronájmem výpočetní
techniky na volby v r. 2014 a referendum byly uhrazeny  v rámci poskytnuté
státní dotace.

 

 

S pozdravem

 

 

Ivana Němcová

pověřená vedením odboru Kancelář tajemníka

ÚMČ Praha 7

tel.: 220 144 023, 603 464 812