Pronájem počítačů pro volby 2014

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Městská část Praha 6

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí těchto informací:

a) sdělení celkových nákladů (včetně DPH, pokud byl dodavatel počítačů plátcem), které si vyžádal pronájem počítačů do všech okrskových komisí v této obci a v celém kalendářním roce 2014.

b) sdělení, zda obci byly tyto náklady proplaceny ze strany ministerstva financí.

Požadované informace, prosím, zašlete elektronickou cestou.

Za Vaši práci na vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji a jsem s pozdravem. Ing. Pavel Hájek

Městská část Praha 6

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Pronájem počítačů pro volby 2014? byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
"Úřad městské části Praha 6
Čs. Armády 601/23
160 52 Praha 6
tel.: +420 220 189 111
fax: +420 233 331 337
e-mail: Instituce [MČ Praha 6 vyžaduje e-mail]
web: www.praha6.cz"Příjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu doc, docx, zip, xls, pdf, txt, rtf, gif, tif, jpg, jpeg, odt, ods s povolenou velikostí max. 10485760 bytů.

Městská část Praha 6

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Pronájem počítačů pro volby 2014? bylo doručeno 11.01.2015 16:30:00 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem MCP6 002339/2015.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna
"Úřad městské části Praha 6
Čs. Armády 601/23
160 52 Praha 6
tel.: +420 220 189 111
fax: +420 233 331 337
e-mail: Instituce [MČ Praha 6 vyžaduje e-mail]
web: www.praha6.cz"

Městská část Praha 6

Vážený pane,

k Vaší žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., která se týká:

a) sdělení celkových nákladů (včetně DPH, pokud byl dodavatel počítačů
plátcem), které si vyžádal pronájem počítačů do všech okrskových komisí v
této obci a v celém kalendářním roce 2014.
b) sdělení, zda obci byly tyto náklady proplaceny ze strany ministerstva
financí

sdělujeme:

Výpočetní technika do všech okrskových komisí byla zapůjčena buď bezplatně
příslušnou školou (dle sídla komise), nebo byla použita technika, která je
v majetku MČ Praha 6. Z uvedeného tedy vyplývá, že celkové náklady za
pronájem VT byly nulové.

S pozdravem Ivan Kváš

Úřad městské části Praha 6
Československé armády 23
160 52 Praha 6
tel.: +420 220 189 777
mobil: +420 724 782 453
e-mail: [email address]