Pronájem počítačů pro volby 2014

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Městská část Praha - Čakovice

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí těchto informací:

a) sdělení celkových nákladů (včetně DPH, pokud byl dodavatel počítačů plátcem), které si vyžádal pronájem počítačů do všech okrskových komisí v této obci a v celém kalendářním roce 2014.

b) sdělení, zda obci byly tyto náklady proplaceny ze strany ministerstva financí.

Požadované informace, prosím, zašlete elektronickou cestou.

Za Vaši práci na vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji a jsem s pozdravem. Ing. Pavel Hájek

Hana Laušová, Městská část Praha - Čakovice

1 příloha

Vážený pane,

 

na Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím Vám sděluji následující. MČ Praha –
Čakovice si do okrskových volebních komisí v roce 2014 výpočetní techniku
nepůjčovala, využívala techniku z vlastních zdrojů. Náklady za pronájem
výpočetní techniky nám nevznikly.

 

S pozdravem