Pronájem počítačů pro volby 2014

Dotaz byl úspěšný.

Švédská cesta, z. s.

Povinný subjekt: Městská část Praha 1

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí těchto informací:

a) sdělení celkových nákladů (včetně DPH, pokud byl dodavatel počítačů plátcem), které si vyžádal pronájem počítačů do všech okrskových komisí v této obci a v celém kalendářním roce 2014.

b) sdělení, zda obci byly tyto náklady proplaceny ze strany ministerstva financí.

Požadované informace, prosím, zašlete elektronickou cestou.

Za Vaši práci na vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji a jsem s pozdravem. Ing. Pavel Hájek - předseda spolku Švédská cesta, IČ: 02849798

Městská část Praha 1

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Pronájem počítačů pro volby 2014? byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna

Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny.
Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.
Pokud nás chcete kontaktovat, využijte k tomu některý z kontaktů, uvedených na www stránkách epodatelny http://www.praha1.cz
Příjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu doc, zip, xls, pdf, txt, rtf, gif, tif, jpg, jpeg, fo, zfo, png, xlsx, docx s povolenou velikostí max. 10240000 bytů.

Městská část Praha 1

2 přílohy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Pronájem počítačů pro volby 2014? bylo doručeno 11.01.2015 16:00:08 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem UMCP1 003245/2015.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny.
Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.
Pokud nás chcete kontaktovat, využijte k tomu některý z kontaktů, uvedených na www stránkách epodatelny http://www.praha1.cz

Městská část Praha 1

1 příloha

             Č. j.      Vyřizuje / linka                                  
      Datum
             MČP1 003460/2015                                        E.
Doubravová/668                                                        
 12.01.2015                          
             I-01/15    
             

 Věc: Potvrzení o zaevidování Žádostí o poskytnutí informace podle zák.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
         

Vážení,

sdělujeme Vám, že dne 12.1.2015 obdrželo k zaevidování oddělení právní,
kontroly a stížností Útvaru tajemníka Úřadu městské části Praha 1 Vaši
Žádost o poskytnutí informace podle Zák. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, která se týká
nákladů za pronájem počítačů do okrskových komisí na volby v roce 2014.

V souladu s ust. §17 odst. 3 výše uvedeného zákona v souvislosti s
poskytnutím informace je Vám Úřad městské části Praha 1 po
uvážení oprávněn zaslat Výzvu k úhradě nákladů vyčíslených podle Sazebníku
úhrad za poskytnutí informace podle Zákona 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím.

Sdělení o vyřízení žádosti obdržíte v zákonné lhůtě.

S pozdravem

Emilie Doubravová
referent oddělení stížností

--------------------------------------------------------------------------

  MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Útvar tajemníka
Oddělení právní, kontroly a stížností  

Vodičkova 18, CZ–115 68 Praha 1
tel.: +420 221 097 668
[email address], www.praha1.cz

Švédská cesta, z. s.

Povinný subjekt: Městská část Praha 1

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

neobdržel jsem odpověď na svou žádost o informace ze dne 11.1.2015 v řádné lhůtě.

S pozdravem. Ing. Pavel Hájek - předseda spolku Švédská cesta, IČ:
02849798

Městská část Praha 1

2 přílohy

Vážený pane inženýre,

odpověď na Vaši žádost o poskytnutí informace podle zák. č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím ze dne 11.1.2015 Vám byla odeslána
dne 23.1.2015,

Lhůta k vyřízení žádosti je do 15 dnů od doručení, termín byl tedy
do 26.1.2015.

S pozdravem

Emilie Doubravová
referent oddělení stížností

--------------------------------------------------------------------------

  MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Útvar tajemníka
Oddělení právní, kontroly a stížností  

Vodičkova 18, CZ–115 68 Praha 1
tel.: +420 221 097 668
[email address], www.praha1.cz

[1]Inactive hide details for Švédská cesta, z. s. ---02.02.2015
16:44:50---Povinný subjekt: Městská část Praha 1 Žádost o infoŠvédská
cesta, z. s. ---02.02.2015 16:44:50---Povinný subjekt: Městská část Praha
1 Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném př

Od: Švédská cesta, z. s. <[FOI #3699 e-mail] ??>
Komu: [email address],
Datum: 02.02.2015 16:44
Předmět: Re: Potvrzení o zaevidování-I-01/15

--------------------------------------------------------------------------

Povinný subjekt: Městská část Praha 1

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím.

Vážená paní, vážený pane,

neobdržel jsem odpověď na svou žádost o informace ze dne 11.1.2015 v řádné
lhůtě.

S pozdravem. Ing. Pavel Hájek - předseda spolku Švédská cesta, IČ:
02849798

ukázat citované pasáže

Švédská cesta, z. s. zanechal/a poznámku ()

Odpověď na naši žádost je vyvěšena na webu praha1.cz

Městská část Praha 1

1 příloha

Vážený pane, vážená paní,

na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
odpovídám na Váš dotaz ze dne 11.1.2015, který se  týká nákladů na
pronájem počítačů na volby v roce 2014.

Všechny požadavky na výpočetní techniku (počítače, tiskárny) pro okrskové
komise v rámci všech voleb v roce 2014 řešila Městská část Praha 1 z
vlastních zdrojů. Nebyl tedy realizován žádný pronájem výpočetní techniky,
a proto Městské části Praha 1 nevznikly žádné náklady spojené s výpočetní
technikou.

S pozdravem
Mgr. Miroslav Ulrich
pověřený vedoucí Odboru informatiky

--------------------------------------------------------------------------

  MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Odbor informatiky

Vodičkova 18, CZ–115 68 Praha 1
tel.: +420 221 097 124
[email address], [1]www.praha1.cz

References

Visible links
1. file:///tmp/www.praha1.cz