Pronájem počítačů pro volby 2014

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Městská část Praha 16

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí těchto informací:

a) sdělení celkových nákladů (včetně DPH, pokud byl dodavatel počítačů plátcem), které si vyžádal pronájem počítačů do všech okrskových komisí v této obci a v celém kalendářním roce 2014.

b) sdělení, zda obci byly tyto náklady proplaceny ze strany ministerstva financí.

Požadované informace, prosím, zašlete elektronickou cestou.

Za Vaši práci na vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji a jsem s pozdravem. Ing. Pavel Hájek

Povinný subjekt: Městská část Praha 16

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

stále jsem nedostal odpověď ani žádnou reakci na moji žádost.

S přátelským pozdravem,

Pavel Hájek

Tišlová Marta,

Dobrý den,

k dotazu ze dne 19. 1. 2015 uvádíme:

1/ celkové náklady Městské části Praha 16 na pronájem počítačů pro OVK (8)
včetně zajištění služeb souvisejících s přípravou a provedením voleb
činily v roce 2014 185.850,00 Kč

2/ tyto náklady jsou součástí celkových nákladů vynaložených na provedení
voleb a byly kryty účelovými dotacemi pro Městské části HMP poskytnutými
Ministerstvem financí prostřednictvím rozpočtu Hl. města Prahy (podléhají
finančnímu vypořádání)

 

Omlouvám se za skluz v odpovědi na Váš dotaz

a přeji pěkný den

 

Marta Tišlová
vedoucí odboru ekonomického ÚMČ Praha 16

[1][email address]

+420 234 128 220
+420 724 186 596

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]