Pronájem počítačů pro volby 2014

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Městská část Praha 15

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí těchto informací:

a) sdělení celkových nákladů (včetně DPH, pokud byl dodavatel počítačů plátcem), které si vyžádal pronájem počítačů do všech okrskových komisí v této obci a v celém kalendářním roce 2014.

b) sdělení, zda obci byly tyto náklady proplaceny ze strany ministerstva financí.

Požadované informace, prosím, zašlete elektronickou cestou.

Za Vaši práci na vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji a jsem s pozdravem. Ing. Pavel Hájek

Městská část Praha 15

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci „[SPAM]+ Žádost o informace podle dotaz - Pronájem počítačů pro volby 2014“ byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
Městská část Praha 15
Úřad Městské části Praha 15
Boloňská 478/1
109 00 Horní Měcholupy
tel.: +420 281 003 111
fax: +420 274 864 756
e-mail: Instituce [MČ Praha 15 vyžaduje e-mail]
web: www.praha15.cz
ID datové schránky: nkybvp5

Příjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu jpg, pdf, doc, rtf, xls, docx, xlsx, gif, tif, tiff, xml, fo, zfo, html, htm, odt, ods, odp, txt, ppt, pptx, jpeg, jfif, png, mpeg1, mpeg2, wav, mp2, mp3, isdoc, isdocx, edi, dwg, dgn, shp, dbf, shx, prj, qix, sbn, sbx, gml, gfs, xsd s povolenou velikostí max. neomezeno bytů.

Městská část Praha 15

2 přílohy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „[SPAM]+ Žádost o informace podle dotaz - Pronájem počítačů pro volby 2014“ bylo doručeno 12.01.2015 20:48:00 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem ÚMČ P15 01989/2015.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna
Městská část Praha 15
Úřad Městské části Praha 15
Boloňská 478/1
109 00 Horní Měcholupy
tel.: +420 281 003 111
fax: +420 274 864 756
e-mail: Instituce [MČ Praha 15 vyžaduje e-mail]
web: www.praha15.cz
ID datové schránky: nkybvp5

Šašková Ivana (MČ Praha 15), Městská část Praha 15

2 přílohy

Dobrý den,

 

v příloze zasílám odpověď na Vaši žádost o informace podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.

 

S pozdravem

 

Mgr. Ivana Šašková, MPA

vedoucí oddělení právního a evidencí

kanceláře úřadu a tajemníka ÚMČ Praha 15