Pronájem počítačů pro volby 2014

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Městská část Praha 14

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí těchto informací:

a) sdělení celkových nákladů (včetně DPH, pokud byl dodavatel počítačů plátcem), které si vyžádal pronájem počítačů do všech okrskových komisí v této obci a v celém kalendářním roce 2014.

b) sdělení, zda obci byly tyto náklady proplaceny ze strany ministerstva financí.

Požadované informace, prosím, zašlete elektronickou cestou.

Za Vaši práci na vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji a jsem s pozdravem. Ing. Pavel Hájek

Mrvová Soňa,

2 přílohy

Vážený pane inženýre,

 

v příloze Vám zasílám odpověď na Vaši žádost dle 106/1999 INFZ.