Pronájem počítačů pro volby 2014

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Městská část Praha 9

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí těchto informací:

a) sdělení celkových nákladů (včetně DPH, pokud byl dodavatel počítačů plátcem), které si vyžádal pronájem počítačů do všech okrskových komisí v této obci a v celém kalendářním roce 2014.

b) sdělení, zda obci byly tyto náklady proplaceny ze strany ministerstva financí.

Požadované informace, prosím, zašlete elektronickou cestou.

Za Vaši práci na vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji a jsem s pozdravem. Ing. Pavel Hájek

Podatelna (ÚMČP.9), Městská část Praha 9

Dobrý den, Váš e-mail byl zaevidován pod č.j. P09 001758/2015 a předán k vyřízení na Odbor občansko správní.
S pozdravem

Eva Kameníková
podatelna
Oddělení spisové služby
Odbor vnitřní správy
Telefon: 283 091 123
Email: mailto:[email address]

Městská část Praha 9
Úřad městské části Praha 9
Sokolovská 14/324
180 49 Praha 9
http://www.praha9.cz
____________________________________________________________________________________________

Upozornění: Týká-li se tato e-mailová zpráva jednání o smlouvě, bere její adresát v návaznosti na ust. § 1729 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na vědomí, že Městská část Praha 9, Úřad městské části Praha 9 uzavírá smlouvy dle interních předpisů a důvodné očekávání uzavření smlouvy je tak možné až po příslušném interním schválení smlouvy. V návaznosti na ust. § 1740 odst.3 občanského zákoníku přijetí návrhu na uzavření smlouvy / nabídky / s dodatkem nebo odchylkou předem vylučujeme.

ukázat citované pasáže

Sobotková Lenka (ÚMČP.9), Městská část Praha 9

 

Dobrý den,

sděluji Vám, že jsme zaevidovali Vaši žádost o poskytnutí informace ze dne
 11. 1. 2015, podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších změn, pod ZPI 2/2015. O vyřízení Vás
budeme informovat v zákonné lhůtě do 26. 1. 2015.

 

S pozdravem

 

 

 

Lenka Sobotková
stížnosti, petice, evidence přestupků, administrativa
oddělení
Oddělení správní
Odbor občansko správní
Telefon:  283 091 353
Email: [1][email address]

Městská část Praha 9
Úřad městské části Praha 9
Sokolovská 14/324
180 49  Praha 9  
[2]http://www.praha9.cz

--------------------------------------------------------------------------

Upozornění: Týká-li se tato e-mailová zpráva jednání o smlouvě, bere její
adresát v návaznosti na ust. § 1729 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, na vědomí, že Městská část Praha 9, Úřad městské části
Praha 9 uzavírá smlouvy dle interních předpisů a důvodné očekávání
uzavření smlouvy je tak možné až po příslušném interním schválení smlouvy.
V návaznosti na ust. § 1740 odst.3 občanského zákoníku přijetí návrhu na
uzavření smlouvy / nabídky / s dodatkem nebo odchylkou předem vylučujeme.

References

Visible links
1. Click to send email to Sobotková Lenka (ÚMČP.9)
mailto:[email address]
2. http://www.praha9.cz/

Červenková Jarmila Bc. (ÚMČP.9), Městská část Praha 9

1 příloha

 

Pane Hájku,

v příloze zasílám informaci, kterou jste si vyžádal v rámci poskytnutí
informací podle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

Hezký den přeje

 

Bc. Jarmila Červenková
vedouci oddělení, matriky a informačních kanceláří
Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik
Odbor občansko správní
Telefon:  283 091 124
Email: [1][email address]

Městská část Praha 9
Úřad městské části Praha 9
Sokolovská 14/324
180 49  Praha 9  
[2]http://www.praha9.cz

--------------------------------------------------------------------------

Upozornění: Týká-li se tato e-mailová zpráva jednání o smlouvě, bere její
adresát v návaznosti na ust. § 1729 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, na vědomí, že Městská část Praha 9, Úřad městské části
Praha 9 uzavírá smlouvy dle interních předpisů a důvodné očekávání
uzavření smlouvy je tak možné až po příslušném interním schválení smlouvy.
V návaznosti na ust. § 1740 odst.3 občanského zákoníku přijetí návrhu na
uzavření smlouvy / nabídky / s dodatkem nebo odchylkou předem vylučujeme.

References

Visible links
1. Click to send email to Červenková Jarmila Bc. (ÚMČP.9)
mailto:[email address]
2. http://www.praha9.cz/