Pronájem počítačů pro volby

Švédská cesta, z. s. vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo financí

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Švédská cesta, z. s.

Povinný subjekt: Ministerstvo financí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí těchto informací:

a) sdělení, zda existuje směrnice, která definuje nezbytně nutné náklady na pronájem počítačů pro volební místnosti.

b) zaslání směrnice, pokynu či jiného předpisu uvedeného v bodě a, pokud existuje.

c) sdělení, zda ministerstvo odmítlo některé obci v ČR proplatit náklady na pronájem počítačů pro volební místnosti za volby v kalendářním roce 2014.

Požadované informace, prosím, zašlete elektronickou cestou.

Za Vaši práci na vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji a jsem s pozdravem. Ing. Pavel Hájek - předseda spolku Švédská cesta, IČ: 02849798

=?iso-8859-2?Q?Spisov=E1 slu=BEba EPD - MF=C8R?=, Ministerstvo financí

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Pronájem
počítačů pro volby', zaslané '11.01.2015 15:35:28' bylo po kontrole všech
náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.
Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů
Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF
potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma
stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MFCR5XXJKR

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo financí ČR
Letenská 525/15
11810 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Erlichová Pavla, Ministerstvo financí

Tato zpráva byla skryta. Jsou různé důvody, proč se tak mohlo stát, omlouváme se, že nemůžeme poskytnout bližší informace. Prosím kontaktujte nás pokud máte nějaké otázky. Pokud jste žadatel, můžete se sign in pro prohlížení zprávy.

Informace pro všechny,

4 přílohy

-- Z PŘÍLOHY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE --

Od: Erlichová Pavla
Ministerstvo financí

19/1/2015

--------------------------------------------------------------------------

Vážený pane,

v příloze tohoto e-mailu Vám zasílám odpověď na Vaši žádost o informace,
č.j. MF-1611/2015/9002/67 IK.

S pozdravem

Pavla Erlichová

Ministerstvo financí
Samostatné oddělení Vnější vztahy a komunikace
Letenská 15
118 10 Praha 1

e-mail: [[1]email address]
telefon: 257 04 2722

--

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...