Pronájem městských bytů

V současnosti se čeká na odpověď od instituce Město Kouřim. Musí odpovědět co nejdříve, to nejpozději do (podrobnosti).

Ing. Vendula Dvořáková

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

prosím o zaslání těchto informací:

1. Vzorovou smlouvu na pronájem městských bytů. Má-li město více typů těchto smluv, prosím o zaslání všech.

2. Dle informací od paní starostky Zuzany Chmelové město Kouřim nemá vytvořen pořadník žadatelů o městský byt, ale jen seznam zájemců. Žádám proto o zaslání kritérií, či popisu postupu uplatňovaného při přidělování městského bytu novému zájemci ze seznamu.

3. Zda město prodlužuje smlouvy o pronájmu městského bytu s nájemníky, kteří jsou městu dlužni za nájemné městského bytu. Pokud ano, prosím o zaslání celkového počtu těchto nájemců, celkovou výši všech dlužných nájmů kumulativně a také výše dluhů za nájem dle jednotlivých nájemců (nežádám uvést jejich jméno, prosím označte dlužníka například číslem).

S přátelským pozdravem,

Ing. Vendula Dvořáková