Pronájem městských bytů

Ing. Vendula Dvořáková vznesl tento dotaz dotaz na Město Kouřim

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Dotaz byl úspěšný.

Ing. Vendula Dvořáková

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

prosím o zaslání těchto informací:

1. Vzorovou smlouvu na pronájem městských bytů. Má-li město více typů těchto smluv, prosím o zaslání všech.

2. Dle informací od paní starostky Zuzany Chmelové město Kouřim nemá vytvořen pořadník žadatelů o městský byt, ale jen seznam zájemců. Žádám proto o zaslání kritérií, či popisu postupu uplatňovaného při přidělování městského bytu novému zájemci ze seznamu.

3. Zda město prodlužuje smlouvy o pronájmu městského bytu s nájemníky, kteří jsou městu dlužni za nájemné městského bytu. Pokud ano, prosím o zaslání celkového počtu těchto nájemců, celkovou výši všech dlužných nájmů kumulativně a také výše dluhů za nájem dle jednotlivých nájemců (nežádám uvést jejich jméno, prosím označte dlužníka například číslem).

S přátelským pozdravem,

Ing. Vendula Dvořáková

Město Kouřim - Podatelna,

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 

 

Čj. : KOU – 1755/2020 ze dne 31. 7. 2020

 

Žádost o informace podle dotaz – Pronájem městských bytů

 

Vážená paní, vážený pane,

 

 1. Zasíláme 2 typy v současnosti platných smluv o nájmu bytu.
 2. Město vlastní 2 typy bytů. Byty zvláštního určení, ve kterých je
zajištěno poskytování služeb v podobě pečovatelské služby a běžné byty
v rámci obecního bydlení.

Po dobu rekonstrukce č. p. 307 město zajišťuje provoz 4 místností v režimu
přístřeší.

Obce nejsou ze zákona povinny mít pravidla pro přidělování obecních bytů.
Byty jsou v Kouřimi přidělovány dle sociální potřebnosti, u bytů se
zvláštním určením v úzké spolupráci s komisí sociální a zdravotní.

 3. Aktuálně jsou evidovány za užívání obecního bytu k 31. 7. 2020
pohledávky v délce více než 2 měsíce po splatnosti daného nájmu u 3
domácností. Celkový dluh za nájemné těchto domácností činí 27 244,-
Kč. Z toho domácnost č. 1 - 1 744,- Kč, č. 2 – 24 000,- Kč, č. 3 –
1 500,- Kč.

 

 

S přátelským pozdravem.

 

Ing. Josef Klouda

tajemník MěÚ Kouřim

 

Město Kouřim - Podatelna,

2 přílohy

 

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 

 

Čj. : KOU – 1755/2020 ze dne 31. 7. 2020

 

Žádost o informace podle dotaz – Pronájem městských bytů

 

Vážená paní, vážený pane,

 

 1. Zasíláme 2 typy v současnosti platných smluv o nájmu bytu.
 2. Město vlastní 2 typy bytů. Byty zvláštního určení, ve kterých je
zajištěno poskytování služeb v podobě pečovatelské služby a běžné byty
v rámci obecního bydlení.

Po dobu rekonstrukce č. p. 307 město zajišťuje provoz 4 místností v režimu
přístřeší.

Obce nejsou ze zákona povinny mít pravidla pro přidělování obecních bytů.
Byty jsou v Kouřimi přidělovány dle sociální potřebnosti, u bytů se
zvláštním určením v úzké spolupráci s komisí sociální a zdravotní.

 3. Aktuálně jsou evidovány za užívání obecního bytu k 31. 7. 2020
pohledávky v délce více než 2 měsíce po splatnosti daného nájmu u 3
domácností. Celkový dluh za nájemné těchto domácností činí 27 244,-
Kč. Z toho domácnost č. 1 - 1 744,- Kč, č. 2 – 24 000,- Kč,

č. 3 – 1 500,- Kč.

 

 

S přátelským pozdravem.

 

Ing. Josef Klouda

tajemník MěÚ Kouřim