Prokůpkův dům - změna hospodáře ?

ing.Marie Dvořáková vznesl tento dotaz dotaz na Město Kouřim

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl odmítnut Město Kouřim.

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

ve volebním programu společenství "Kouřim - náš domov", v jehož čele stojí současná starostka města Kouřim se m.j .uvádí (cituji) :

" - smysluplné využití získané budovy Prokůpkova domu".

Předmětná budova čp. 489, u kouřimských známá pouze jako Prokůpkův dům, objekt občanské vybavenosti, je dle zápisu z katastru nemovitostí dlouhodobě ve vlastnictví Středočeského kraje, přičemž hospodaření s tímto majetkem kraje bylo svěřeno Regionálnímu muzeu v Kolíně - viz list vlastnictví 577.

Vysvětlete jak je možné, že výše citovaná část volebního programu týkající se snad údajné změny hospodáře Prokůpkova domu se zásadním způsobem liší od oficiálního a do dnešního dne platného zápisu na předmětném LV 577.

Předložte relevantní důkazy (např. "čerstvé" Usnesení zastupitelstva Krajského úřadu Středočeského kraje), které by Vám dávalo právo uvádět ve svém volebním programu oficiálně ani jinak nedoložené informace.

Podobné ničím nepodložené "sliby"navozují u potencionálních voličů jednoznačně chybnou domněnku, že by snad v poslední době došlo k zásadní změně hospodáře a hospodaření s tímto majetkem (tzn. nakládání a užívání Prokůpkova domu) by snad mělo být v posledních dnech svěřeno městu Kouřim.

S ohledem na závažnost obsahu tohoto dotazu očekávám, že požadované vysvětlení a požadovaný důkaz předložíte i ve svém vlastním zájmu obratem.

S přátelským pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

Město Kouřim

1 příloha