Projekty z OP DOPRAVA II

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Statutární město Brno měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Hana Chalupská

Povinný subjekt: Statutární město Brno

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

ráda bych získala přehled všech 176 projektů podaných v
programovacím období (2007-2013) v OP DOPRAVA s přímým dopadem na katastrální území Statutárního města Brna, tzn. plánovaná dopravní stavba měla být realizována na katastru SMB. Informaci požaduji ve struktuře: název
a stručný popis projektu, nositel projektu, rozpočet celkový, rozpočet žádaný, termín realizace, důvod zamítnutí projektu. Informaci požaduji v xls
formátu zaslat na můj e-mail.

S přátelským pozdravem,

Hana Chalupská

Statutární město Brno

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA PODATELNY
**************************************************

Dobrý den,

potvrzujeme, že datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Projekty z OP DOPRAVA II“ byla doručena 28.04.2014 13:38:00 na elektronickou adresu podatelny Instituce [Město Brno vyžaduje e-mail].

S pozdravem
Magistrát města Brna
Dominikánské nám. 1
601 67 Brno

Statutární město Brno

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA PODATELNY
********************************************************************
Dobrý den,

u datové zprávy ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Projekty z OP DOPRAVA II“, která byla doručena 28.04.2014 13:38:00, byla podatelnou provedena kontrola všech náležitostí. Výsledek ověření je uveden v příloze.

S pozdravem

Magistrát města Brna
Dominikánské nám. 1
601 67 Brno