Projekty z OP DOPRAVA

Dotaz byl částečně úspěšný.

Hana Chalupská

Povinný subjekt: Statutární město Brno

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí přehledu 176 projektů podaných SMB v programovacím období (2007-2013) v OP DOPRAVA s informacemi - název a stručný popis projektu, rozpočet celkový, rozpočet žádaný, termín realizace, důvod zamítnutí projektu. Informaci požaduji v xls formátu zaslat na můj e-mail.

S přátelským pozdravem,

Hana Chalupská

Statutární město Brno

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA PODATELNY
**************************************************

Dobrý den,

potvrzujeme, že datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Projekty z OP DOPRAVA“ byla doručena 16.04.2014 14:30:00 na elektronickou adresu podatelny Instituce [Město Brno vyžaduje e-mail].

S pozdravem
Magistrát města Brna
Dominikánské nám. 1
601 67 Brno

Slabyhoudková Petra, Statutární město Brno

1 příloha

Vážená paní Chalupská,

 

v příloze, Vám, zasílám vyjádření k Vaší žádosti o informaci.

 

S pozdravem

 

 

Petra Slabyhoudková

sekretářka

 

Magistrát města Brna

Úsek rozvoje města

Oddělení implementace evropských fondů

Kounicova 67, 601 67  Brno

 

tel.: +420 542 174 057

mobil: +420 721 553 290

fax: +420 542 174 062

e-mail: [1][email address]

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Slabyhoudková Petra, Statutární město Brno

1 příloha

Vážená paní Chalupská,

 

v příloze Vám zasílám vyjádření k Vaší žádosti o informaci.

 

S pozdravem

 

Petra Slabyhoudková

sekretářka

 

Magistrát města Brna

Úsek rozvoje města

Oddělení implementace evropských fondů

Kounicova 67, 601 67  Brno

 

tel.: +420 542 174 057

mobil: +420 721 553 290

fax: +420 542 174 062

e-mail: [1][email address]

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]