Projekty E-sbírka a E-legislativa

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Ministerstvo vnitra

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dne 21. března 2012 zástupci ministerstva vnitra prezentovali na semináři v Poslanecké sněmovně projekty e-Sbírka a e-Legislativa. Bylo řečeno, že oba projekty by do roku 2025 podle odhadů ušetřily 2,1 milirdy korun (vizte například tiskovou zprávu ze semináře přetištěnou zde: http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/z-domov...)

Chtěl bych ministerstvo vnitra jakožto orgán podpovídající za oba projekty požádat o následující informace:

1. Popis výpočtu, jehož výsledkem byla citovaná částka 2,1 mld. Kč ročně včetně hodnot proměnných, které byly při výpočtu použity.
2. Pokud existuje analýza nebo studie finančních dopadů, prosím rovněž o zaslání kopie takového dokumentu.

S přátelským pozdravem,

Kamil Gregor

Elektronická podatelna MV ČR, Ministerstvo vnitra

1 příloha

Automatická zpráva - informace o přijetí datové zprávy na poštovní server Ministerstva vnitra
(není potvrzením doručení).
Tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni prosím.
================================================================

Informujeme Vás, že Vaše datová zpráva, označená (předmět) Dotaz o informace podle dotaz - Projekty E-sbírka a E-legislativa
byla přijata na poštovní server Ministerstva vnitra dne 23.3.2013 07:48:52.

================================================================
Současně Vás upozorňujeme, že tato informace není potvrzením doručení Vaší datové zprávy
Ministerstvu vnitra, neboť datová zpráva musí být nejprve prověřena, zda je zpracována
v souladu s právními předpisy (vyloučení chybného datového formátu nebo počítačového
programu způsobilého přivodit škodu na programovém vybavení Ministerstva vnitra nebo na
informacích jím zpracovávaných, anebo počítačového programu způsobilého poškodit
Ministerstvo vnitra zneužitím informací) a s podmínkami doručování datových zpráv
stanovených Ministerstvem vnitra na jeho úřední desce.

Ministerstvo vnitra