Projekt "Zvýšení efektivnosti výkonu a řízení státního dozoru nad sázkovými loteriemi v oblasti on-line sázkových her a loterií"

Michal A. Valášek vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo financí

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Ministerstvo financí měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Michal A. Valášek

Dobrý den,

podle Zprávy o sociálně patologických dopadech hazardních her v ČR, kterou projednala vláda pod č.j. 1033/14, vaše ministerstvo zpracovalo projekt "Zvýšení efektivnosti výkonu a řízení státního dozoru nad sázkovými loteriemi v oblasti on-line sázkových her a loterií".

Podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím tímto žádám o poskytnutí textu a související dokumentace tohoto projektu.

S pozdravem,

Michal A. Valášek

=?iso-8859-2?Q?Spisov=E1 slu=BEba EPD - MF=C8R?=, Ministerstvo financí

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Projekt
"Zvýšení efektivnosti výkonu a řízení státního dozoru nad sázkovými
loteriemi v oblasti', zaslané '22.09.2014 13:23:03' bylo po kontrole všech
náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.
Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů
Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF
potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma
stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MFCR4XKVEA

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo financí ČR
Letenská 525/15
11810 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Michal A. Valášek

Vážení,

dne 22. 9. jsem vás žádal o poskytnutí informace o projektu "Zvýšení efektivnosti výkonu a řízení státního dozoru nad sázkovými loteriemi v oblasti on-line sázkových her a loterií".

Ačkoliv vám byla moje zpráva úspěšně doručena pod číslem MFCR4XKVEA a požadované informace jste měli poskytnout nejpozději do 15 dnů, tedy do 7. 10., nestalo se tak. Tato lhůta pro poskytnutí informace přitom nebyla řádně prodloužena, ani nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Proto podávám ve smyslu §16a odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. tuto stížnost. Stížnost je podána včas, při dodržení třiceti denní lhůty k jejímu podání (počítáno od marného uplynutí lhůty pro poskytnutí informací

S pozdravem,

Michal A. Valášek

=?iso-8859-2?Q?Spisov=E1 slu=BEba EPD - MF=C8R?=, Ministerstvo financí

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Re: Žádost o informace podle dotaz - Projekt
"Zvýšení efektivnosti výkonu a řízení státního dozoru nad sázkovými
loteriemi v obl', zaslané '08.10.2014 08:13:03' bylo po kontrole všech
náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.
Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů
Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF
potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma
stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MFCR4XLNSN

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo financí ČR
Letenská 525/15
11810 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"