Povinný subjekt: Obec Jaroměřice

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,

Na webových stránkách obce jaromerice.cz je zveřejněn Program rozvoje obce pro období 2017-2025 (http://www.jaromerice.cz/upload/pages/32...). V tomto dokumentu se v bodech 12.2 a 12.3. obec zavazuje ke zveřejňování aktualizací a vyhodnocení plnění PRO na stránkách obce a na stránkách obcepro.cz alespoň jednou za dva roky. Musí tedy existovat minimálně jedna, ale spíš více aktualizací tohoto dokumentu. Táži se Vás proto, kde se tyto aktualizace nacházejí, a proč nejsou dostupné na webu jaromerice.cz a webu obcepro.cz (kde není ani původní dokument z roku 2016, což je v rozporu přímo s obsahem dokumentu.). Pokud tyto aktualizace neexistují, zajímá mě proč tomu tak je, a kdy obec splní svou zákonnou povinnost?

S pozdravem,

Martin Mooz

Iveta Glocová Mgr.,

Vážený pane Moozi,
na Vaši žádost o informace sděluji, že vyhodnocení rozvojového dokumentu
obce bylo provedeno v 12/2018 a 12/2019 a je na webových stránkách obce
vyvěšeno na úřední desce v kategorii Výroční zprávy
[1]http://www.jaromerice.cz/uredni-deska/vy...
V letošním roce probíhá příprava nové verze plánu a bude schvalována
zastupitelstvem obce v listopadovém zasedání.

Absence plánu na stránkách obcepro.cz byla zapříčiněna tím, že jsme
dokument nezpracovávali ve webové aplikaci a byl technický problém s jeho
umístěním do aplikace. Zveřejnění plánu na stránkách obcepro není povinné,
po zveřejnění dokumentnu na našich webových stránkách jsem tento problém
dále neřešila.

S úctou

-------- Přeposlaná zpráva --------

Předmět: Žádost o informace podle dotaz - Program rozvoje obce pro
období 2017-2025
Datum: Tue, 18 Aug 2020 13:33:58 +0100
Od: Martin Mooz [2]<[FOI #8369 e-mail] ??>
Komu: dotaz dotazy vznesené na instituci Obec Jaroměřice
[3]<Instituce [Obec Jaroměřice vyžaduje e-mail]>

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k
informacím.

Povinný subjekt:
Obec Jaroměřice

Žadatel:
[redacted]

Povinný subjekt: Obec Jaroměřice

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím.

Vážení,

Na webových stránkách obce jaromerice.cz je zveřejněn Program rozvoje
obce pro období 2017-2025
([4]http://www.jaromerice.cz/upload/pages/32...). V tomto dokumentu se
v bodech 12.2 a 12.3. obec zavazuje ke zveřejňování aktualizací a
vyhodnocení plnění PRO na stránkách obce a na stránkách obcepro.cz
alespoň jednou za dva roky. Musí tedy existovat minimálně jedna, ale
spíš více aktualizací tohoto dokumentu. Táži se Vás proto, kde se tyto
aktualizace nacházejí, a proč nejsou dostupné na webu jaromerice.cz a
webu obcepro.cz (kde není ani původní dokument z roku 2016, což je v
rozporu přímo s obsahem dokumentu.). Pokud tyto aktualizace neexistují,
zajímá mě proč tomu tak je, a kdy obec splní svou zákonnou povinnost?

S pozdravem,

Martin Mooz

Informaci poskytněte elektronicky na e-mail:
[5][FOI #8369 e-mail] ??

Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst.
2 Zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o
doručení do vlastních rukou (případně rozhodnutí o odmítnutí žádosti)
postupem podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným
zpřístupněním informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste
splnili svou povinnost podle Zákona 106/1999 Sb.

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách
[6]www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým
zveřejněním vyjádřil souhlas. Tím také splníte povinnost zveřejnit
informace způsobem umožňující dálkový přístup (§ 5, odst. 3 Zákona
106/1999 Sb.).
Ochrana osobních údajů žadatele:
Jako provozovatel služby Informace pro všechny vás žádáme, abyste do
odpovědi a případných příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE. Pro
plnou identifikaci žadatele ve vaší odpovědi stačí jméno, příjmení a
unikátní e-mailová adresa, kterou vygeneroval náš systém pro daný dotaz.
Při uveřejnění vaší odpovědi na stránkách Informace pro všechny dochází
k zveřejnění na stránkách [7]www.infoprovsechny.cz. Pokud text odpovědi
obsahuje osobní údaje, k jejichž zveřejnění vám žadatel nedal souhlas,
dochází jejich uveřejněním k porušení ochrany osobních údajů. Jako
povinný subjekt jste podle zákona správcem osobních údajů žadatele,
které jste povinni zpracovávat pouze za účelem vyřízení žádosti o
poskytnutí informace. Při uveřejnění informací zákon předpokládá
zveřejnění poskytnutí informací, nikoliv zveřejnění identifikačních
údajů žadatele.
Datum podání:

18/8/2020
-------------------------------------------------------------------

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
[8]https://infoprovsechny.cz/help/officers

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za
užitečnou, požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o
propojení s našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné
informace.

-------------------------------------------------------------------

--
Mgr. Iveta Glocová
starostka obce

Obec Jaroměřice
Jaroměřice 1
569 44 Jaroměřice

IČO 00276758
[9][emailová adresa]
tel.: 777 163 966

References

Visible links
1. http://www.jaromerice.cz/uredni-deska/vy...
2. mailto:[FOI #8369 e-mail] ??
3. mailto:Instituce [Obec Jaroměřice vyžaduje e-mail]
4. http://www.jaromerice.cz/upload/pages/32...
5. mailto:[FOI #8369 e-mail] ??
6. http://www.informaceprovsechny.cz/
7. http://www.infoprovsechny.cz/
8. https://infoprovsechny.cz/help/officers
9. mailto:[emailová adresa]