Program náměstků primátora 5. 9. 2022

Michal A. Valášek vznesl tento dotaz dotaz na Hlavní město Praha

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl úspěšný.

Michal A. Valášek

Podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím vás tímto žádám o poskytnutí informace o tom, jaké konkrétní pracovní úkoly plnili náměstkové primátora pro oblasti dopravy a památkové péče dne 5. 9. 2022 od 13 do 17 hodin a kde se přitom nacházeli.

Michal A. Valášek

podatelna, Hlavní město Praha

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 12.9.2022 18:49:50 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Program náměstků primátora 5. 9. 2022 elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 12.9.2022 18:49:50 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Potvrzení o doručení podání na elektronickou podatelnu

Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy potvrzuje, že
Vaše podání označené v předmětu zprávy "Žádost o informace podle dotaz - Program náměstků primátora 5. 9. 2022",
bylo doručeno dne 12.9.2022 18:49:50 a zaevidováno pod číslem jednacím
MHMP 1664829/2022.

Toto potvrzení je generováno automaticky elektronickou podatelnou,
neodpovídejte na ně.

Výsledek ověření:
______________________________________________________________________
Obálka - E-mail
Uznávaný elektronický podpis: NE
______________________________________________________________________

Tato zpráva potvrzující doručení podání na elektronickou podatelnu není
potvrzením splnění náležitosti podání podle jiných právních předpisů.

Hlavní město Praha

1 příloha

Hlavní město Praha,
Magistrát hlavního města Prahy

Vám zasílá v příloze této datové zprávy dokument/spis evidovaný pod jednoznačným identifikátorem MHMPXPJKV3R2 a značkou MHMP 1677167/2022.

Datum podání dokumentu/spisu: 14.9.2022.
Odesílatelem dokumentu je odbor právní podpory.