Michal A. Valášek

Podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím vás tímto žádám o poskytnutí informace o tom, jaké konkrétní pracovní úkoly plnili náměstkové primátora pro oblasti dopravy a památkové péče dne 5. 9. 2022 od 13 do 17 hodin a kde se přitom nacházeli.

Michal A. Valášek

podatelna, Hlavní město Praha

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 12.9.2022 18:49:50 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Program náměstků primátora 5. 9. 2022 elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 12.9.2022 18:49:50 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Potvrzení o doručení podání na elektronickou podatelnu

Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy potvrzuje, že
Vaše podání označené v předmětu zprávy "Žádost o informace podle dotaz - Program náměstků primátora 5. 9. 2022",
bylo doručeno dne 12.9.2022 18:49:50 a zaevidováno pod číslem jednacím
MHMP 1664829/2022.

Toto potvrzení je generováno automaticky elektronickou podatelnou,
neodpovídejte na ně.

Výsledek ověření:
______________________________________________________________________
Obálka - E-mail
Uznávaný elektronický podpis: NE
______________________________________________________________________

Tato zpráva potvrzující doručení podání na elektronickou podatelnu není
potvrzením splnění náležitosti podání podle jiných právních předpisů.

Hlavní město Praha

1 příloha

Hlavní město Praha,
Magistrát hlavního města Prahy

Vám zasílá v příloze této datové zprávy dokument/spis evidovaný pod jednoznačným identifikátorem MHMPXPJKV3R2 a značkou MHMP 1677167/2022.

Datum podání dokumentu/spisu: 14.9.2022.
Odesílatelem dokumentu je odbor právní podpory.