Program na podporu komunitních aktivit

Dotaz byl úspěšný.

Michal A. Valášek

Vážení,

v souvislosti s Programem na podporu komunitních aktivit ("malé granty") o nichž MČ informovala tiskovou zprávou ze dne 27. 3. 2015 vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Žádám o poskytnutí kompletního seznamu všech žádostí v rámci tohoto programu s uvedením minimálně následujících informací:

1. Identifikace žadatele.
2. Identifikace účelu grantu (název akce, datum, popis...).
3. Stav žádosti (zamítnuta, schválena, v jednání a podobně).
4. Zdůvodnění proč byla žádost přijata nebo zamítnuta, pokud se tak již stalo.
5. Požadovaná částka.
6. Skutečně vyplacená částka.
7. Smlouva nebo jiné ujednání, která byla s žadatelem uzavřena.

K bodu 7 dodávám, že pokud se jedná o "formulářovou smlouvu", která je v témže znění uzavírána se všemi žadateli a mění se pouze identifikace žadatele a akce, stačí poskytnout jednu vzorovou smlouvu.

Michal A. Valášek

Městská část Praha 7

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Program na podporu komunitních aktivit? byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
Úřad městské části Praha 7
nábř. Kpt. Jaroše 1000
17000 Praha 7
tel.: +420 220 144111
e-mail: Instituce [MČ Praha 7 vyžaduje e-mail]
www.praha7.czPříjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu s povolenou velikostí max. 8388608 bytů.

Městská část Praha 7

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
Vaše datová zpráva ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Program na podporu komunitních aktivit?, kterou jste 13.08.2015 05:19:08 na elektronickou adresu podatelny, byla operátorem elektronické podatelny vyřazena ze zpracování, jelikož neobsahuje dokument úředního charakteru.
 
Zpráva byla postoupena do režimu běžné e-mailové pošty úřadu, která je přijímána mimo elektronickou podatelnu. Zpráva byla přeposlána na emailovou adresu [email address].
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
Úřad městské části Praha 7
nábř. Kpt. Jaroše 1000
17000 Praha 7
tel.: +420 220 144111
e-mail: Instituce [MČ Praha 7 vyžaduje e-mail]
www.praha7.czPříjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu s povolenou velikostí max. 8388608 bytů.

VED Vokuš Martin, Městská část Praha 7

1 příloha

Vážený pane Valášku,

reaguji na Váš dotaz ze dne 13.8.2015 podaný dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Dotaz se týká poskytnutých individuálních dotací na rozvoj občanských aktivit v oblasti kultury, sousedských a komunitních vztahů na území MČ Praha 7.

V této souvislosti se odkazuji na § 6 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím, kde je uvedeno: "Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace."

Na základě této skutečnosti si Vás v patřičné lhůtě dovoluji odkázat na webové stránky Prahy 7, kde jsou zveřejněny veškeré vyžádané informace dle Vámi vytýčených bodů - tedy identifikace žadatelů a účelu dotace, stav žádostí, zdůvodnění, požadovaná i poskytnutá částka. Viz následující odkaz:

http://www.praha7.cz/18291_Vysledky-posk...

Zároveň přikládám vyžádaný text vzorové smlouvy.

Se srdečným pozdravem

Martin Vokuš
tiskový mluvčí MČ Praha 7
tel. 220 144 007, 603 464 810
www.praha7.cz

ukázat citované pasáže